Acționarii Băncii Comerciale ”EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” sunt convocați la Adunarea Generală Ordinară Anuală. Un subiect inclus pe ordinea de zi vizează schimbarea denumirii băncii. Potrivit unui comunicat de presă, pe ordinea de zi a Adunării figurează:
  • aprobarea Raportului Consiliului Băncii;
  • aprobarea Raportului anual al Băncii;
  • aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori;
  • aprobarea repartizării profitului obţinut;
  • aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2018;
  • confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
De asemenea, acționarii urmează să aprobe noua denumire a Băncii, Statutul în redacţie nouă, precum și o nouă componență a Consiliului Băncii și remunerarea acestora. Pe ordinea de zi a Adunării mai figurează aprobarea excluderii Comisiei de Cenzori și aprobarea Codului de Guvernare Corporativă a Băncii în noua redacție, dar și aprobarea Politicii de remunerare a Băncii. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii se va întocmi conform situaţiei din 30 martie. Evenimentul va avea loc la 17 aprilie, în incinta sediului central al băncii. Amintim că, la mijlocul anului trecut, Intesa Sanpaolo, una dintre cele mai mari bănci din Italia, a devenit acționarul majoritar al EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca din Republica Moldova. Instituția bancară a semnat cu lichidatorii Banca Popolare di Vicenza şi Veneto Banca contractul de achiziţionare, la preţul simbolic de un euro, a unor active şi pasive, precum şi a unor relaţii juridice deţinute de cele două bănci. Intesa Sanpaolo este una dintre cele mai mari bănci din zona euro, cu o capitalizare de peste 45 de miliarde de euro. În Italia, Intesa Sanpaolo are peste 11,1 milioane de clienți și o cotă de piață de 12%. Peste hotarele Italiei, Intesa Sanpaolo a dezvoltat o prezență puternică în țările Europei Centrale și de Est, inclusiv România, precum și în Africa de Nord și Orientul Mijlociu, în care deservește peste 7,7 milioane de clienți. EXIMBANK are în prezent 20 de filiale și 11 agenții în mai multe localități ale țării. Potrivit unui raport publicat pe site-ul băncii, la sfârșitul anului trecut aceasta a înregistrat pierderi de aproape 67 de milioane de lei.