Guvernul a făcut înțelegeri cu mai multe persoane, care s-au plâns la CtEDO, și le va plătit 22.000 de euro pentru a evita noi condamnări. Potrivit informațiilor publicate de Agentul Guvernamental, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat trei decizii în cauzele Abu Aziz v. Republica Moldova, Neicovcen şi Moscoglo și Marţîniuc v. Republica Moldova. Reclamanţii s-au plâns în faţa Curţii, printre altele, în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, de durata excesivă a arestului preventiv. Guvernul, reprezentat de Agentul Guvernamental, analizând circumstanţele cauzei şi jurisprudenţa Curţii Europene care au avut ca obiect plângeri similare (cauza Savca v. Republica Moldova) au semnat acordul de reglementare amiabilă încheiat între Guvern şi reclamanţi. Totodată, s-a ținut cont și de hotărârea Curții Constituționale privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor Codului de procedură penală, care stabilesc că arestul preventiv poate fi aplicat pentru o perioadă de cel mult 12 luni, ce include atât etapa urmăririi penale, cât și etapa judiciară, până la emiterea încheierii judecătorești prin care persoana este eliberată din arest sau momentul pronunțării sentinței de către instanța de fond. Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 4.000 de euro lui Marţîniuc, câte 6.000 de euro lui Neicovcen, Moscoglo şi Abu Aziz cu titlu de prejudiciu material, moral, costuri și cheltuieli în schimbul retragerii tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova, cu referire la faptele ce au dus la apariția acestor cereri. Prin urmare, luând act de acordurile de soluționare amiabilă a cauzelor, încheiate între Guvern și reclamanţi, Curtea a decis în unanimitate radierea cauzelor de pe rol.