La stabilirea încălcărilor ce conţin indici ai unei infracţiuni, dar care nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei, organul de control va întocmi procesul-verbal în care va indica prejudiciul pe care l-a stabilit, în limita competenţelor, ca fiind cauzat prin încălcările legislației constatate și prescripţia privind înlăturarea acestor încălcări. Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător ar putea fi modificată și completată. Astfel, instituția de control va sesiza procurorul sau organul de urmărire penală competent, cu privire la identificarea indicilor de infracțiune, printr-un denunţ. La acesta, în mod obligatoriu, va anexa procesul-verbal de control și materialele ce ţin de controlul în cauză. Documentele se transmit acestuia în termen de cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului stabilit la art. 30 alin. (11) sau alin. (12), în cazul în care procesul-verbal de control nu a fost contestat, sau de la data emiterii deciziei organului de control pe marginea cererii prealabile de contestare. Proiectul mai prevede că în cazul în care la stabilirea încălcărilor ce conţin indici ai unei infracţiuni s-a constatat că acestea s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții sau sănătății persoanei, instituția de control, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de control, expediază procurorului sau organelor de urmărire penală competente un denunţ despre identificarea indicilor unei infracţiuni. La acestea, în mod obligatoriu, se anexează procesul-verbal de control și materialele ce ţin de controlul în cauză. Totodată, instituția respectivă include în procesul-verbal de control o prescripţie privind înlăturarea încălcărilor constatate și privind restituirea prejudiciului pe care l-a stabilit ca fiind cauzat prin aceste încălcări. Termenul de executare a prescripției nu poate depăși 30 de zile. Conform amendamentelor propuse, plângerile şi petiţiile, inclusiv sesizările sau solicitările organelor de drept sau ale altor instituții de stat, pot constitui temei pentru un control inopinat, doar în condițiile respectării prevederilor Legii și doar dacă circumstanțele sau informațiile pe care acestea le conţin, fiind analizate în baza evaluării riscurilor, indică în mod rezonabil asupra unei posibile încălcări care în mod iminent provoacă prejudicii şi dacă aceste circumstanţe şi informaţii sunt probate în vreun fel. Plângerile, petițiile sau alte sesizări care nu motivează inițierea imediată a unui control inopinat, în baza analizei riscurilor, pot fi luate în considerație la următoarea planificare anuală a controalelor.