Numărul funcțiilor de judecător ar putea să fie majorat. Potrivit unui proiect de lege, prezentat pentru consultări publice, numărul magistraților ar putea să crească de la 504 până la 519. Autorii inițiativei susțin că modificarea Legii privind organizarea judecătorească este necesară din cauza volumului mare de lucru pe care îl au magistrații. Lucru care, de altfel, generează mai multe probleme, printre care:
  • tergiversarea examinării cauzelor;
  • comiterea diferitelor erori la redactarea hotărârilor;
  • studierea superficială a dosarelor;
  • imposibilitatea respectării termenului de examinare a dosarelor în procedură specială.
Conform datelor Comisiei Europene Pentru Eficiența Justiției, Republica Moldova are un număr de judecători de două ori mai mic la 100.000 de locuitori, decât media europeană. Astfel, dacă în țara noastră media este de 10,8 judecători la 100.000 locuitori,  în majoritatea statelor europene, media este de 21,3 judecători la o populație de 100.000 de persoane. Autorii proiectului susțin că discrepanța mare dintre numărul de judecători și volumul crescând de lucru a dus la supraîncărcarea instanțelor, iar din această cauză dosarele au termen de soluționare mai lung și respectiv, se diminuează calitatea actului de justiție și se încalcă principiul celerității procesului. Implementarea proiectului de lege va necesita cheltuieli financiare anuale de peste 4 milioane de lei, pentru salarizarea celor 15 judecători, a asistenților judiciari și a grefierilor. În prezent, Legea privind organizarea judecătorească stabilește un număr total de 504 posturi de judecători pentru toate instanțele judecătorești din Republica Moldova, inclusiv 33 de posturi de judecător pentru Curtea Supremă de Justiție. Numărul total al posturilor de judecători include și numărul posturilor de judecători pentru instanțele judecătorești amplasate în stânga Nistrului. Instanțele judecătoresți se asigură cu numărul necesar de judecători, precum și cu numărul necesar de personal în condițiile legii și ale hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informațiilor oferite de Consiliul Superior al Magistraturii, în prezent, nu toate funcțiile prevăzute de lege sunt ocupate, fiind vacante aproximativ 30 de posturi de judecător.