Compania Internațională de Asigurări ”Transelit” a fost amendată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Potrivit regulatorului, în cadrul unui control au fost identificate abateri și nereguli în calcularea și reflectarea marjei de solvabilitate disponibile, formarea rezervelor tehnice de asigurare, a categoriilor de active admise să reprezinte fondul asiguraților și evaluarea activelor în conformitate cu standardele internaționale. De asemenea, au fost încălcate competențele și atribuțiile actuarului, precum și admiterea stingerii datoriilor prin achitări reciproce cu unii intermediari. Totodată, controlul relevă admiterea de către asigurător a supracheltuielilor de achiziţie autorizate în structura primei de asigurare pentru asigurările obligatorii și facultative. În rezultat, CNPF a decis să prescrie în mod repetat companiei ”Transelit”, până la sfârșitul lunii iunie, să remedieze și să lichideze deficitul de active pentru acoperirea fondului asiguraţilor. În același timp, Comisia i-a cerut asigurătorului să respecte necondiționat prevederile cadrului normativ, precum şi dispunerea unor acțiuni aferente remedierii iregularităților atestate în Actul de control, în special:
  • a modului de formare şi menţinere a rezervelor tehnice suficiente îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din contractele de asigurare şi reasigurare și, respectiv, a cotei reasigurătorului aferente rezervelor tehnice;
  • a regulilor de calcul al marjei de solvabilitate cu prezentarea rapoartelor specializate ulterioare, luând în considerare diferențele atestate în Actul de control;
  • a cerinţelor privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice şi marja de solvabilitate;
  • a inventarierii creanțelor cu termenul de scadență expirat la fiecare perioadă de raportare în scopul formării provizioanelor pentru deprecierea creanțelor;
  • a respectării propriilor reglementări privind cheltuielile de achiziţie, în partea ce ține de calcularea/achitarea comisionului sau altor retribuţii pentru contractele de asigurare încheiate și achitarea acestora doar prin virament.
Totodată, CNPF a decis să aplice companiei o amendă în mărime echivalentă cu 0,1 la sută din capitalul social minim. Nu este pentru prima dată când asigurătorul este sancționat de CNPF. La începutul anului trecut, întreprinderea a fost amendată cu 15 mii de lei, iar la sfârșitul anului 2016 a fost sancționată cu peste 47 de mii de lei.