Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoră activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. Deoarece termenul de prezentare a declarației, în anul 2018, survine în ziuă de odihnă, termenul de prezentare a acesteia, conform prevederilor art.129 pct. 8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 26 martie. Pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul. Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, sau în mod electronic conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal. Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 26 martie 2018. Impozitul pe venit se determină de către persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător prin aplicarea cotelor stabilite la art.15, art. 543, art.694 şi art.6911 din Codul fiscal, pentru anul 2017. FISC
Contribuabilii, care nu vor prezenta declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din Codul fiscal, și anume:
  • 1000 lei, pentru fiecare darea de seamă neprezentată;
  • 200 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv;
  • 1.000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică;
  • amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea cătreorganul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice.