Autor: Olesea Nastas, avocat-stagiar, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Fie că avem copii trimiși la studii în Anglia, fie un prieten care urmează vreun tratament medical în Germania, fie o cotizație de membru într-o organizație internațională din Franța sau o amendă neachitată în România etc., mulți dintre noi, în calitate de persoane fizice, efectuăm tot mai frecvent plăți și transferuri peste hotarele Republicii Moldova. Ce trebuie să cunoaștem despre aceste operațiuni valutare, așadar? În linii generale, plățile și transferurile în cadrul operațiunilor valutare curente (în cadrul operațiunilor ce sunt făcute în alte scopuri decât transferul de capital) pot fi efectuate de către rezidenți și nerezidenți fără restricții. Acestea pot fi executate atât în monedă națională (numerar în lei moldovenești), cât și în valută străină (numerar în moneda națională a unui stat străin).
 • Persoane fizice rezidente -  persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi) care au domiciliul în Republica Moldova, atestat cu act de identitate corespunzător, inclusiv cei care se află temporar peste hotare.
 • Persoane fizice nerezidente - persoanele fizice care nu sunt rezidente, inclusiv cele care se află temporar în Republica Moldova.
Plăți/transferuri în favoarea altor persoane Potrivit Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, în calitate de persoane fizice rezidente putem efectua plăți și transferuri din Republica Moldova peste hotare în favoarea altor persoane fizice rezidente numai în anumite scopuri, și anume:
 • transferării mijloacelor bănești destinate cheltuielilor familiale (pentru întreținerea membrilor familiei);
 • acordării de donații în sumă ce nu depășește 10.000 de euro (sau echivalentul lor);
 • acordării unei donații în favoarea misiunii diplomatice, oficiul consular sau a altei reprezentanțe oficiale a Republicii Moldova peste hotare în sumă ce nu depășește 10.000 euro;
 • efectuării plăților și transferurilor necomerciale socialmente importante în favoarea rezidenților care se află temporar în străinătate (pensii alimentare, indemnizații, compensații, amenzi, plăți legate de decizia instanțelor de judecată etc.);
 • acordării unui împrumut/credit în sumă ce nu depășește 10.000 de euro;
 • rambursării unui împrumut/credit și a sumelor aferente acestuia dacă suma împrumutului/creditului nu depășește 10.000 de euro.
Fiecare dintre noi poate face aceste plăți/transferuri atât prin conturile bancare/conturile de plăți, cât și fără utilizarea acestor conturi. Suntem în drept să folosim numerar în lei moldovenești sau putem utiliza numerar în valută străină (în cazul în care plățile și transferurile în cadrul acestor operațiuni pot fi efectuate în valută străină). Plăți/transferuri în favoarea noastră De asemenea, avem posibilitatea de a efectua transferuri din Republica Moldova în străinătate pe numele nostru. Acest fapt este posibil numai în următoarele situații:
 • aflării de scurtă durată peste hotare;
 • obținerii vizei, în cazul în care deținerea în străinătate a mijloacelor bănești este o condiție obligatorie a statului respectiv pentru obținerea acesteia;
 • existenței unor conturi deschise la instituții financiare din străinătate în baza autorizației eliberate de Banca Națională a Moldovei (BNM), care prevăd posibilitatea efectuării unor astfel de transferuri;
 • existenței unor conturi deschise la instituții financiare din străinătate fără autorizare din partea BNM.
Atunci când ne aflăm într-o altă țară e indicat să folosim numerarul în valută străină în strictă conformitate cu prevederile legislației de acolo. Dacă nu cunoaștem ceva, putem întreba la orice instituție bancară. Subsidiar, reținem că retragerea numerarului în valută străină și primirea cecurilor de călătorie în valută străină nu trebuie să depășească suma de 10.000 de euro/lună (sau echivalentul lor). Alte eventuale plăți/transferuri  Pe lângă operațiunile menționate, putem efectua plăți/transferuri în străinătate și în alte scopuri, cum ar fi:
 • o plată/un transfer unic în favoarea unei persoane fizice/juridice în sumă ce nu depășește 1.000 euro (sau echivalentul lor), fără a prezenta careva documente justificative;
 • o plată/un transfer în favoarea unei persoane fizice/juridice în sumă ce depășește 1.000 euro, însă cu prezentarea documentele ce confirmă necesitatea efectuării acestei plăți/transfer).
Documentele ce confirmă necesitatea efectuării plății/transferului urmează a fi emise pe numele persoanei fizice, titular de cont/persoanei fizice ce urmează să efectueze plata/transferul, sau pe numele membrului de familie acestea (cu prezentarea documentului ce atestă rudenia). În funcție de suma și scopul remiterii, banca este în drept să solicite de la noi acte confirmative suplimentare, precum și alte informații, în conformitate cu legislația valutară și actele interne ale acesteia. Limita de transfer unic pentru rezidenți: <1.000 euro:
 • Nu se solicită documente probatoare;
1.000 - 10.000 euro:
 • cheltuieli de familie – documente ce confirmă rudenia/relația de căsătorie sau constituirea tutelei/curatelei;
 • aflare temporară în străinătate documentele ce confirmă faptul aflării temporare peste hotare;
 • donație – acte confirmative pe numele plătitorului sau pe numele membrului familiei, care conțin scopul remiterii și datele privind suma remiterii;
 • plăți/transferuri necomerciale socialmente importante – acte confirmative, perfectate pe numele plătitorului sau pe numele membrului familiei, care conțin scopul remiterii și datele privind suma remiterii.
>10.000 euro:
 • cheltuieli familiale/aflare temporară în străinătate – actele menționate mai sus, precum și documentele ce confirmă necesitatea efectuării plății, perfectate pe numele plătitorului sau pe numele membrului familiei, ce cuprind datele privind suma remiterii;
 • donație/acordare sau restituire împrumut (persoană fizică) – autorizarea din partea BNM.
Indiferent de sumă:
 • stabilire de domiciliu în străinătate – actul de identitate, actul ce confirmă dreptul de proprietate a mijloacelor bănești ce urmează a fi transferate și certificatul care confirmă lipsa datoriilor față de bugetul de stat;
 • obținere viză – documentul ce confirmă necesitatea existenței în străinătate pentru obținerea vizei (conține date despre suma mijloacelor bănești necesare, documentele care confirmă scopul/motivul vizei);
 • remitere în contul deschis în străinătate – autorizare din partea BNM (precum și actele indicate în autorizare) sau documentele care pot confirma executarea operațiunilor legate de investițiile directe sau legate de imobile, precum și acte/informații ce confirmă că deschiderea conturilor de către investitori pe numele lor este necesară în conformitate cu legislația statului respectiv.
Limita de transfer unic pentru nerezidenți: <1 000 euro -  nu se solicită documente probatorii; >1 000 euro - cheltuieli familiale: documentele ce confirmă legătura de rudenie/relația de căsătorie sau constituirea tutelei/curatelei sau remiteri de bani destinate persoanelor fizice/juridice: documentele justificative, perfectate pe numele plătitorului sau pe numele membrului familiei, care conțin scopul remiterii și datele privind suma remiterii. Modalități prin care putem face o plată/un transfer  Băncile licențiate din Republica Moldova (11 la număr, potrivit BNM) oferă posibilitatea de a efectua plăți/transferuri în valută străină atât prin intermediul contului curent, cât și prin intermediul sistemelor rapide de transferuri bănești. Existența rețelei de conturi corespondente în băncile străine asigură transferarea banilor într-un mediu sigur, standardizat și de încredere, precum și în termene scurte de timp. Spre exemplu, dacă avem nevoie să trimitem bani pe un cont bancar în orice țară a lumii, putem folosi transferurile SWIFT (sigla pentru Society for World-wide International Financial Telecommunication). Cum facem asta? Mergem la cea mai apropiată bancă (chiar dacă nu avem un cont deschis acolo) cu un act de identitate și solicităm deschiderea unui cont curent în valuta transferului bănesc. Oferim operatorului rechizitele noastre bancare, denumirea băncii, codul SWIFT, contul bancar (în format IBAN pentru țări din Europa), numele/prenumele și adresa de domiciliu, scopul transferului și documentele ce confirmă scopul și suma transferului. Transferurile SWIFT sunt recomandate pentru sumele mari ( mai mari de 300 de euro). Durata unui transfer SWIFT e de la două până la cinci zile. Pe de altă parte, dacă nu avem la dispoziție aceste câteva zile și trebuie să trimitem urgent o sumă de bani pe un cont bancar al altei persoane, o alternativă disponibilă este serviciul P2P (people to people). Serviciul oferă posibilitatea de a face transferuri bănești între cardurile Visa, fără necesitatea de a merge la o bancă. Acesta poate fi utilizat de pe orice computer/smartphone sau bancomat. Vom avea nevoie doar de numărul cardului pe care intenționăm să efectuăm transferul. Dacă acesta este făcut în valută diferită decât cea a contului de card, mijloacele bănești depuse se convertesc în mod automat la cursul comercial al băncii respective. Transmiterea banilor se va face în timp real. În ceea ce ține de sistemele rapide de remiteri de bani, în Republica Moldova operează mai multe sisteme internaționale. Cele mai cunoscute sunt Western Union și Money Gram, fără îndoială. Transferul se face prin perfectarea ordinului de plată în valută străină, în care se indică în mod obligatoriu numele/prenumele plătitorului, datele despre beneficiar, banca beneficiarului și banca intermediară (după necesitate), cât și scopul transferului. Comisioanele se percep conform tarifelor înaintate (diferă de la o companie la alta). Durata transferurilor e de la 2-5 minute până la 1-3 zile. Încălcarea regulilor la efectuarea plăților/transferurilor  Plățile/transferurile în străinătate trebuie efectuate în limitele și condițiile stabilite de Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară și de Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin HCA al BNM nr. 8/2010. Or, operațiunile valutare sunt supuse controlului valutar (măsuri aplicate de către organele și agenții controlului valutar în scopul asigurării respectării prevederilor legislației valutare). Agenții controlului valutar au dreptul de a solicita explicații orale și/sau scrise de la noi referitoare la plățile/transferurile efectuate în cadrul operațiunilor valutare. Aceștia sunt în drept chiar să refuze executarea operațiunilor inițiate de noi în cazul în care se constată că nu am respectat legislația valutară. Mai mult decât atât, în cazul în care sunt găsite careva încălcări în cadrul plăților/transferurilor pe care le efectuăm, organele controlului valutar pot aplica sancțiunile corespunzătoare în privința noastră. Codul contravențional al Republicii Moldova prevede că persoanelor fizice care au încălcat regulile operațiunilor valutare stabilite de BNM li se aplică o amendă de la 60 la 90 de unități convenționale (de la 3.000 până la 4.500 de lei). Concluzie În calitate de persoane fizice rezidente sau nerezidente putem efectua plăți/transferuri din Republica Moldova peste hotare în diferite scopuri, atât în lei moldovenești, cât și în valută străină. Aceste operațiuni valutare pot fi făcute prin conturi bancare/conturi de plăți ori fără utilizarea acestora, prin intermediul sistemelor de remiteri de bani internaționale. E important să reținem că orice plată/transfer nu trebuie să depășească suma de 10.000 de euro (sau echivalentul lor), potrivit legislației valutare în vigoare. Iar în situațiile în care această sumă este depășită, trebuie să prezentăm documente justificative în modul corespunzător. Suplimentar, trebuie să cunoaștem că în situația când depășim limitele și condițiile înaintate față de operațiunile valutare, ni se poate refuza efectuarea plății/transferului sau ni se poate aplica chiar și o amendă de către organele competente. În eventualitatea în care ne pomenim într-o situație neclară în procesul oricărei operațiuni valutare sau nu cunoaștem ce conduită trebuie să adoptăm în cazul unui control valutar, putem apela la serviciile unui avocat.