Anul trecut, Curtea de Apel Chișinău a avut pe rol aproape 36 de mii de cauze civile și penale, dintre care au fost examinate aproape 28 de mii. Din numărul total, în jur de opt mii de cauze sunt restante. Comparativ cu 2016, anul trecut au fost examinate cu 1.148 de cauze mai puține. Fiecărui judecător i-au revenit în medie 730 de dosaredintre care 570  au fost soluționate. Potrivit datelor, din numărul total de cauze examinate de Curtea de Apel Chișinău în perioada anului 2017, 1.438 au  fost casate de instanța de recurs. Cifra reprezintă 5% de dosare casate din cele examinate or, din numărul total de cauze contestate la Curtea Supremă de Justiție, 6.118, au fost casate 23% de cauze din cele contestate. Curtea de Apel Chișinău a examinat numărul cel mai mare de dosare pe țară - 89% și rămâne a fi instanța cu cele mai multe cauze aflate pe rol din republică.