Un executor judecătoresc, care a acceptat ca o companie să transfere pe contul său o cauțiune de peste jumătate de milion de lei, a fost sancționat de Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești. Încălcarea constatată se referă la faptul că executorul judecătoresc a administrat cauţiunea, făcând abstracţie de rigoarea competenţei teritoriale impusă de lege. Mai exact, acesta a acceptat ca agentul economic să depună banii pe contul său, chiar dacă compania are sediul în competenţa teritorială a altui executor judecătoresc. În decizia Colegiului se menționează că prin acţiunea de încasare a sumei de 550.000 lei, cu titlul de cauţiune, executorul judecătoresc a manifestat concurenţă neloială profesională în raport cu alt executor judecătoresc. La rândul său, executorul a informat Colegiul că agentul economic a transferat banii în cont fără să-l anunțe în prealabil. De asemenea, acesta a mai menționat că firma a depus banii la el deoarece are o sucursală în competența sa teritorială. El  a mai precizat că a doua zi a transferat suma cauţiunii în contul executorului judecătoresc, conform competenţei teritoriale, fără a încasa taxa privind depunerea cauţiunii. Membrii Colegiului susțin, însă, că acest argument nu este corect, deoarece conform Codului civil, persoana juridică are sediu indicat în actele de constituire. Respectiv, termenul de sucursală redat de executorul judecătoresc, nu denotă statutul juridic al acesteia (filială sau reprezentanţă). Totodată, din materialele prezentate, rezultă că în litigiu este agentul economic şi nu derivatele reprezentative ale acesteia. Drept urmare, competenţa teritorială urma să aibă la bază sediul subiectului litigiului civil. De asemenea, Colegiul disciplinar nu a identificat o argumentare plauzibilă, care l-a împuternicit pe executorul judecătoresc să emită certificatul de cauţiune, având la bază sucursala agentului economic şi nu sediul acestuia, precum şi doar declaraţia verbală a reprezentanţilor acestora fără un document confirmativ în acest sens. Astfel, Colegiu a constat că executorul a încălcat grav Codul deontologic şi a exercitat activitate contrar prevederilor legale privind competenţa teritorială. În rezultat, executorul a fost sancționat cu avertisment, cu obligația de a se instrui, pe cheltuială proprie, pe o durată de 8 ore academice.