Toţi străinii, invitaţi de Guvern sau de autorităţile administraţiei centrale, ar putea să fie scutiţi de procedura invitaţiei, la perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova. În prezent, sunt scutiţi doar străinii invitaţi de Guvern sau de autorităţile administraţiei centrale, în cadrul proiectelor investiţionale ce prezintă interes pentru economia naţională. Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova ar putea să fie modificată. Astfel, se va mări spectrul persoanelor fizice şi/sau juridice, care, la invitaţia Guvernului sau autorităţilor administraţiei publice centrale, vor putea beneficia de excepţia de la procedura invitaţiei, la eliberarea vizei de intrare în Republica Moldova. Autorii inițiativei susțin că în acest fel, oameni de afaceri şi companii multinaţionale din străinătate, vor fi mai uşor de invitat de către autorităţile centrale din Republica Moldova, să efectueze unele studii de piaţă, pentru realizarea unor proiecte investiţionale. În nota informativă a documentului se mai menționează că, proiectul vine ca o măsură evidentă, urmare reformelor iniţiate de Guvern prin care se dorește sporirea atractivității statului nostru în rândul potenţialilor investitori străini. Asta pentru că Republica Moldova ar oferi un mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor datorită facilităţilor fiscale şi vamale în cadrul Zonelor Economice Libere și infrastructurii Parcurilor Industriale.