Consiliul Concurenței a solicitat instanței de judecată sancționarea unei bănci comerciale pentru difuzarea pe pagina web oficială a publicității ce nu corespunde realității.

Conform informațiilor prezentate la dosar, în data de 4 aprilie 2017, în intervalul de timp dintre ora 13.20-13.50, BC ”Victoriabank” SA a prezenta şi a difuza publicitate despre programul ”Shop&Fly” prin intermediul paginii web www.victoriabank.md, care îi aparţine. O parte a informaţiei publicitare, și anume  ”la ce pot folosi milele bonus acumulate”, este neautentică şi contravine legii. Agentul constatator a stabilit că, deși se menționa că milele bonus acumulate pot fi utilizate pentru 1)achitarea costului parţial pentru bilete; 2) deservirea în sala VIP a aeroportului internaţional Chişinău; 3)achitarea surplusului de greutate a bagajului, 4) obţinerea altor beneficii din partea CA ”Air Moldova” IS, această informație nu este veridică. Astfel, Consiliul Concurenței a solicitat instanței de judecată sancționarea băncii comerciale pentru acest fapt. Judecătoria Chișinău, sediul Centru a constatat că BC ”VictoriaBank” SA a încălcat aliniatul 6 din articolul 364 al Codului Contravențional. Norma legală stabilește că prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii neoneste, neautentice, amorale, sexiste sau a oricărei alte publicităţi ce contravine legii de către agenţii de publicitate se sancţionează cu amendă. Pentru persoanele fizice amenda este de la 18 la 90 de unităţi convenţionale (de la 900 la 4500 de lei), pentru persoana cu funcție de răspundere - de la 120 la 240 de unităţi convenţionale (de la 6 mii la 12 mii de lei), iar pentru persoana juridici - de la 240 la 300 de unităţi convenţionale (de la 12 mii la 15 mii de lei). Astfel, instituții bancare i-a fost aplicată o amendă în mărime de 240 de unităţi convenţionale, ce constituie 12 mii de lei. VictoriaBank a declarat recurs, motivând că instanța nu a elucidat pe deplin circumstanţe care au o importanţă decisivă pentru justa soluţionare a cauzei. Și anume nu a examinat circumstanţa precum că serviciile la care se făcea publicitate pe pagina web a băncii trebuiau să fie prestate de către compania ”Air Moldova” în baza unui contract. Totuși, hotărârea primei instanțe a fost menținută și de către Curtea de Apel Chișinău. Instanța a concluzionat că, chiar dacă publicitatea difuzată are o bază contractuală, este necesar că aceste prevederi să fie executate de către părțile contractate. În caz contrar, aceasta este publicitate neautentică pentru că nu corespunde realității.