Persoanele neasigurate beneficiază, potrivit Legii privind prestaţiile sociale pentru copii, de indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de doi ani. Conform Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, se consideră persoană neasigurată: mama/tata, părintele adoptiv/tutorele care la data naşterii copilului:
 • nu este încadrat în câmpul muncii;
 • este încadrat în câmpul muncii, însă nu întruneşte stagiul necesar de cotizare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de trei ani;
 • întruneşte stagiul necesar de cotizare, dar nu are dreptul la concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului;
 • întruneşte stagiul necesar de cotizare, se află în concediu pentru îngrijirea copilului şi în perioada luată în calcul nu are realizat venit asigurat din alte motive decât concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, şomajul cu drept de ajutor de şomaj;
 • desfăşoară activitate în calitate de: întreprinzător individual, titular al patentei de întreprinzător, avocat, notar public, executor judecătoresc, pe baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, şi de mediator, pe baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere.
Excepție sunt persoanelor menţionate care activează şi în alte unităţi, în care realizează venit asigurat şi au dreptul, în condiţiile legii, la indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de trei ani. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de doi ani se depune la casa teritorială de la locul de domiciliu sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și/sau pagina-web a Casei Naționale (www.cnas.md). Solicitantul trebui să prezinte următoarele acte:
 • actul de identitate al persoanei căreia i se stabileşte indemnizaţia (în original şi în copie);
 • certificatul de naştere al copilului, după caz, certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie);
 • documentul prin care se confirmă că solicitantul nu este încadrat în câmpul muncii;
 • în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, aceasta anexează o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajat/ă în câmpul muncii.
 • în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţie prezintă o declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv. În cazul în care a beneficiat de indemnizații adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declarație perioada de acordare a indemnizației respective.
 • alte acte, după caz.
Începând cu 1 august 2016, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de doi ani, pentru persoanele neasigurate, este stabilită în cuantum de 540 lei lunar. Cum se stabilește indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani vedeți aici, iar cum se acordă indemnizația de maternitate și indemnizația unică la naștere vedeți aici și aici.