Agenția Servicii Publice trebuie să organizeze o nouă procedură de achiziții publice după ce licitația prin care s-a dorit contractarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă, pentru pagube produse de autovehicule, a fost anulată. Procedura a fost anulată după ce unul dintre participanți, ”Attera Company” a depus o contestație la Agenția Națională pentru soluționarea Contestațiilor. Compania susține că oferta declarată câștigătoare este sub cuantumul minim admisibil. Potrivit acestuia, agentul economic declarat câștigător, a efectuat eronat calculele prin introducerea coeficienților bunus-malus în avans, fiind astfel diminuat prețul ofertei. Acesta mai menționează că, firma nu a ținut cont de coeficientul din data procesării și l-a calculat estimativ pentru o perioadă viitoare. La rândul său, câștigătorul a recunoscut că a utilizat coeficientul majorat, dar a menționat că a admis acest lucru, deoarece după 20 mai beneficarul va avea parte de un coeficient bonus-malus mai mare. În același timp, Agenția Națională de Soluționare a Constestațiilor a menționat că autoritatea contractantă urma să indice clar în documentația de atribuire că polițele de asigurare vor fi emise odată cu încheierea contractului de achiziții publice, indiferent de data începerii perioadei de asigurare, sau să organizeze licitația după data la care vor expira polițele, astfel încât toți agenții economici să utilizeze aceeași coeficienți. În rezultat, Agenția a decis să anuleze procedura de achiziție publică privind achiziționarea serviciilor de asigurare de răspundere civilă auto, inițiată de către Agenția Servicii Publice. Nu este pentru prima dată când SRL ”Attera Company” contestă rezultatele unor proceduri de achiziții publice și autoritățile sunt nevoite să organizeze alte licitații. Anterior, alte două proceduri au fost anulate.