Contractul individual de muncă va putea fi suspendat la inițiativa angajatului, în cazul concediului pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei, pe un termen de până la doi ani. Până la operarea modificărilor, contractul putea fi suspendat pe un termen de până la un an. Modificările au fost publicate recent în Monitorul Oficial. Totodată, Codul muncii a fost completat cu un aliniat nou. Acesta prevede că, contractul individual de muncă se suspendă din iniţiativa salariatului și în cazul concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu durata de până la doi ani. Prin urmare, conform prevederilor legislative, contractul individual de muncă se suspendă din iniţiativa salariatului în caz de:
  • concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la patru ani;
  • concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la doi ani, conform certificatului medical;
  • concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu durata de până la doi ani;
  • urmare a unui curs de formare profesională în afara unităţii;
  • ocupare a unei funcţii elective în autorităţile publice, în organele sindicale sau în cele patronale;
  • neachitare sau achitare parţială, cel puţin două luni consecutive, a salariului sau a altor plăţi obligatorii;
  • condiţii de muncă nesatisfăcătoare din punctul de vedere al protecţiei muncii; precum şi din alte motive prevăzute de legislaţie.
De asemenea, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata anchetei de serviciu, efectuate în condiţiile Codului muncii, sau în alte cazuri prevăzute de legislaţie.