Un bărbat a dat în judecată Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti, după structura ce a acordat amendă pentru doi executori judecătorești, deși acesta ceruse o sancțiune mai dură. Mai exact, reclamantul a cerut ca celor doi executori să le fie retrasă licența. În motivarea acţiunii a indicat că, prin decizia Colegiului disciplinar, executorilor judecătoreşti le-a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub forma de amendă. El consideră că această este prea blândă şi nu va fi atins scopul legal de restabilire a echității sociale, corectarea executorilor, precum şi prevenirea săvârșirii de noi încălcări. Reclamantul a indicat că în urma acţiunilor ilegale ale executorilor, i-a fost cauzat un prejudiciu material. El a precizat că a depus cerere de intentare a procedurii de executare a documentului executoriu privind încasarea de la ÎCS Shell-Farm SRL, în beneficiul său, a unei sume de bani. A prezentat executorului judecătoresc probe despre veniturile ÎCS Shell-Farm SRL, care a transferat mijloacele băneşti şi fondurile fixe către persoanele terțe SRL Rihpangalfarma și SRL Primalis Farma, inclusiv către persoane asociate debitorului, cu aceiaşi fondatori. Toate acestea acţiuni au avut loc în perioada când procedura de executare formal era începută, însă nu se întreprindeau nicio acţiune pentru executarea documentului. În astfel de circumstanţe, reclamantul a fost nevoit să întreprindă acţiuni de căutare a bunurilor debitorului.
Acesta a mai indicat că din momentul intentării procedurii de executare şi până în anul 2013 s-au efectuat transferuri bancare de pe contul bancar al SRL Shell-Farma, însă din cauza că executorul nu a aplicat sechestru pe conturile bancare ale debitorului, banii au fost scoși de pe contul debitorului, fiind imposibilă executarea în continuare a documentului executoriu. Reclamantul a mai indicat că deficiențele în procedura de executare se confirmă şi prin faptul că executorul judecătoresc este incapabil să atragă la răspunderea contravenţională şi penală a debitorului, iar toate procesele-verbale de constatare au fost anulate în instanţa de judecată din motivul încălcării procedurii de către executorul judecătoresc. Reclamantul a mai explicat că, circumstanţele expuse indică un grad de pericol social sporit al încălcărilor comise și consideră că sancțiunea stabilită este prea blândă, astfel încât solicită să fie dispusă retragerea licenţei. Prin decizia instanței de fond, cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca tardivă. La fel, a fost respins și apelul, dar și recursul depus de bărbat.