O porțiune de teren, proprietate publică a statului, aflat în folosința Societății pe Acțiuni Termoelectrica, va fi transmisă în superficie către Grand Oil SRL. Ministerul Economiei și Infrastructurii a propus un proiect în acest sens pentru consultări publice. În nota informativă a documentului se precizează că, în luna octombrie a anului trecut, prin licitație ”cu strigare”, organizată de către SA Termoelectrica, a fost comercializată clădirea de producere din mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 3,  cu suprafața de 864 m2, amplasat pe terenul proprietatea publică a statului, aflat în gestiunea societății. Procesul de înstrăinare a bunului respectiv a fost organizat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, după obținerea acordului Ministerului Economiei și Infrastructurii, care în temeiul contractului de cesionare (transmitere) a exercitării dreptului de acționar şi de administrare a proprietăţii de stat administrează pachetul de acțiuni ale statului deţinute în SA Termoelectrica. Respectiv, ținând cont că imobilul este proprietate privată a Grand Oil SRL, conform prevederilor legale ce garantează dreptul de proprietate asupra construcției, inclusiv prin întreținerea acesteia de către proprietar, este necesar de a mandata autoritatea publică centrală de specialitate să asigure transmiterea în superficie a porțiunii de teren. Potrivit Codului civil, superficia este dreptul real imobiliar de a folosi terenul altuia pentru edificarea şi exploatarea unei construcţii, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii existente. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui contract de locaţiune. Dacă nu se prevede altfel, dreptul de superficie nu se poate exercita decât asupra suprafeţei construite sau asupra suprafeţei pe care urmează să se ridice construcţia, precum şi asupra suprafeţei neconstruite, necesare, potrivit naturii sau destinaţiei construcţiei, exploatării ei normale.