Acționarii Moldindcobank sunt convocați la Adunarea generală ordinară anuală. Aceasta va avea loc prin corespondență, în data de 20 aprilie. Pe ordinea de zi figurează mai multe subiecte. Mai exact:

  • darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017;
  • darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017;
  • darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a băncii pentru anul 2017;
  • activitatea Consiliului și Comitetului de conducere a băncii întru restabilirea organelor permanente de conducere;
  • achitarea dividendelor;
  • aprobarea Statutului Băncii Comerciale Moldindconbank  în redacție nouă;
  • aprobarea Regulamentului Consiliului Moldindconbank în redacție nouă;
  • încetarea înainte de termen a împuternicirilor Comisiei de cenzori a băncii;
  • abrogarea unor documente normative interne;
  • confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar în anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală prin corespondenţă a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 7 martie, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu trei zile până la data ţinerii Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor. Buletinul de vot urmează a fi completat şi prezentat la oficiul central al băncii nu mai târziu de 19 aprilie.