Nu o singură dată am vazut cu toții în stradă agenți de circulație care fac anumite semnale, pentru a dirija circulația. Aceste semnale sunt obligatorii atât pentru soferi, cât și pentru pietoni și au o descifrare logică. Semnalele agentului de circulaţie sunt determinate de poziţia corpului şi a braţelor acestuia: 1.Când agentul de circulaţie a ridicat braţul vertical, pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, acest semnal înseamnă ”atenţie, circulaţia interzisă”. Conducătorii de vehicule angajaţi deja în trecerea intersecţiei, precum şi cei care nu mai pot opri fără a recurge la frânarea bruscă şi pietonii aflaţi în traversarea drumului îşi pot continua deplasarea. 2.Când agentul de circulaţie a întins lateral braţul (braţele), care ulterior poate (pot) fi coborât (coborâte) în jos:
  • pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu faţa sau cu spatele circulaţia este interzisă;
  • pentru conducătorii de vehicule la care agentul de circulaţie este adresat cu părţile laterale ”circulaţia permisă” în toate direcţiile, conform regulilor de traversare a intersecţiilor;
  • pentru pietonii la care agentul de circulaţie este adresat cu părţile laterale circulaţia este permisă pe trecerile din faţa şi din spatele agentului de circulaţie.
3.Când agentul de circulaţie a întins înainte braţul drept, iar cel stâng este întins lateral sau coborât în jos:
  • pentru conducătorii de vehicule la care agentul de circulaţie este adresat cu partea stângă laterală a corpului circulația este permisă în toate direcțiile, iar pentru pietoni - numai pe trecerea aflată în spatele agentului de circulaţie;
  • pentru conducătorii de vehicule la care agentul de circulaţie este adresat cu faţa, circulația este permisă numai la dreapta, iar pentru pietoni circulația este interzisă;
  • pentru conducătorii de vehicule la care agentul de circulaţie este adresat cu partea laterală dreapta circulația este interzisă. Pentru pietoni circulația este permisă numai pe trecerea aflată în spatele agentului de circulaţie;
  • pentru toţi participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu spatele circulaţia este interzisă.
Exigenţa cu privire la oprirea vehiculului în afara intersecţiei se impune prin semnalul executat cu bastonul de semnalizare, cu braţul sau cu megafonul. Conducătorul trebuie să oprească la locul indicat de către agentul de circulaţie. Agenţii de circulaţie care adresează semnale participanţilor la trafic trebuie să fie echipaţi şi plasaţi în aşa fel încât aceste semnale să poată fi văzute şi uşor recunoscute ziua, pe timp de noapte, precum şi în condiţii de vizibilitate redusă. Pentru atenţionarea participanţilor la trafic, în timpul executării semnalelor prevăzute la acest punct, agentul de circulaţie poate folosi fluierul. Agentul de circulaţie poate executa şi alte semnale care vor fi înţelese de toţi participanţii la trafic cărora li se adresează.