Asociațiile de economii și împrumut ar putea să nu mai fie obligate să plaseze și să mențină cuantumul rezervei instituționale în conturi bancare de depozit, la termen și/sau în valori mobiliare de stat și/sau după caz, în fondul de lichidități. Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) intenționează să modifice Normelor de prudență financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut și Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut. Potrivit autorilor proiectului, retragerea acestor investiții va permite asociațiilor de economii și împrumut investirea surselor financiare proprii în instrumente financiare, cum ar fi împrumuturi acordate membrilor, astfel, asigurând înregistrarea unor venituri din dobânzi mai mari decât cele obținute în prezent. Veniturile din dobânzi aferente plasării minime a rezervei instituționale pot fi majorate anual pe sistem de la 1,7 milioane lei la 8,5 milioane lei, în creștere de 5 ori sau cu 6,8 milioane lei. Totodată, normele de prudență financiară vor prevedea că, la stabilirea ratelor dobânzilor pentru împrumuturile acordate și/sau depunerile de economii atrase, membrii consiliului asociației cu conflict de interes vor părăsi şedinţa pentru timpul în care sunt aprobate deciziile respective, iar votul acestora se va considera abţinut. Mai mult, în cazul imposibilității asigurării adoptării hotărârilor în cauză de către consiliu, deciziile respective se adoptă cu toți membrii consiliului prezenți la ședință cu condiția existenței acordului directorului executiv al asociației care confirmă că mărimea stabilită a ratelor dobânzilor la împrumuturi şi la depuneri de economii nu este la un nivel care ar putea influenţa negativ situaţia financiară a asociaţiei.