Mâine, 12 martie, este ultima zi în care licențiații în drept se mai pot înscrie la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură, sesiunea de primăvară. Persoanele care intenționează să participe la examen trebuie să depună actele la sediul Uniunii Avocaților din Moldova (UAM). Comisia de licențiere a profesiei de avocat a decis că examenul va avea loc la data de 30 martie, iar depunerea dosarelor a început în 12 februarie. Potrivit Statutului profesiei de avocat, poate fi admis la examenul de stagiu profesional cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat în drept, cu capacitate deplină de exerciţiu şi care nu se află în stare de incompatibilitate cu cerinţele impuse profesiei. Cererile de înscriere la examenul de stagiu profesional se adresează Comisiei de licenţiere și se anexează:
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de licenţiat în drept;
  • copia carnetului de muncă, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu va desfăşura, din momentul admiterii la stagiul profesional, activităţi specificate de Lege ca fiind incompatibile cu profesia de avocat;
  • bonul ce confirmă achitarea taxei de admitere la examenul de stagiu;
  • avizul avocatului care acceptă să-i fie îndrumător.
Comisia de licenţiere a profesiei de avocat organizează examenele de admitere în lunile martie-mai (sesiunea de primăvară) şi în lunile septembrie-noiembrie (sesiunea de toamnă). După depunerea setului de acte, secretarul Comisiei de licenţiere verifică documentele prezentate şi înregistrează candidatul într-un registru special. Examenul de admitere la stagiul profesional constă în completarea unui test, format din 400 de subiecte, dintre cele 1.000 publicate pe pagina oficială a UAM. Testul va fi identic pentru toţi candidaţii prezenţi la examen. Se consideră admis candidatul care a răspuns corect la 350 de subiecte din cele 400, incluse în test.