Tichetele de masă pe suport de hârtie vor fi eliberate uninominal și vor conține numele, prenumele și codul personal al salariatului. Prevederile sunt incluse în Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat astăzi de către Guvern. Numărul tichetelor de masă de care poate să beneficieze un salariat, pe parcursul unei luni calendaristice, nu trebuie să depășească numărul de zile efectiv lucrate în luna precedentă celei de acordare a tichetelor. Salariatul poate beneficia de tichete de masă doar de la locul de muncă de bază. În cazul beneficierii de tichete de masă de la două sau mai multe locuri de muncă concomitent, valoarea tichetelor de masă respective constituie venituri impozabile pentru salariat. Tichete de masă vor avea valoarea nominală între 35 și 45 de lei, iar angajatorul este obligat să înștiințeze lunar salariații despre valoarea tichetelor acordate pe suportul electronic și data transferului acestora. Tichetule de masă vor fi valabile șase luni. Pentru tichetele de masă pe suport de hârtie perioada de valabilitate începe de la data emiterii, iar pentru cele pe suport electronic de la data transferului tichetului de masă. Gestionarea tichetelor de masă pe suport de hârtie se va efectua de persoana sau persoanele împuternicite în scris de către conducătorul unităților angajatoare, a operatorilor, și a unităților comerciale/de alimentație publică. Evidența tranzacțiilor cu tichete de masă pe suport electronic se va realiza de către operatori prin intermediul unui sistem informațional care să permită stocarea datelor în condiție de protecție și siguranță. Tichetele de masă vor putea fi valorificate la unitățile comerciale și de alimentație publică care acceptă tichetele de masă în baza unui contract. Pentru produsele procurate vor fi eliberate bonuri de casă. Dacă în coșul de consum sunt produse interzise spre comercializare, pentru acestea se va elibera un bon fiscal separat, care va fi achitat de către salariat. La procurarea mărfurilor în valoare mai mică decât valoarea nominală a tichetului, unitatea comercială/de alimentație publică nu rambursează diferența sub formă de bani. Dacă costul mărfii procurate este mai mare decât valoarea nominală a tichetului, cumpărătul va achita diferența. De asemenea, este interzisă schimbul tichetelor de masă contra mijloaelor bănești cât și extragerea și depunerea mijloacelor bănăști de pe suportul electronic. Pentru angajații din sectorul bugetar, acordarea tichetelor de masă se va efectua la decizia angajatorului și din contul alocațiilor prevăzute pentru cheltuieli de personal în anul bugetar în curs. Operatorii de tichete ce vor presta servicii autorităților publice vor trebui să fie selectați conform Legii privind achizițiile publice.