Cu două săptămâni înainte să expire termenul de depunere a declarațiilor de avere și interese, doar a șasea parte dintre subiecți au completat formularele. Potrivit informațiilor prezentate de conducerea Autorității Naționale de Intregritate, până astăzi, au depus declarațiile aproximativ 10 mii, din cei aproape 65 de mii de subiecți care trebuie să le completeze. Asta chiar dacă peste 51 de mii au solicitat de la Centrul de Telecomunicații Speciale să le fie oferite, gratuit, semnături electronice, iar peste 50.600 le-au și primit. Amintim că, de la începutul acestui an, funcționarii sunt obligați să depună declarația de avere și interese în format electronic prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a ANI. Declarația trebuie să fie semnată prin utilizarea semnăturii electronice, emisă gratuit de Centrul de Telecomunicații Speciale. Declarația în formă electronică se consideră recepționată de Autoritatea Națională de Integritate, dacă subiectul declarării primește recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia. În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă. În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sunt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web a ANI. Dacă declarația a fost rectificată în termen de 10 zile de la notificarea privind începerea verificării prealabile, subiectul declarării este eliberat de răspundere, cu condiția că datele incomplete sau eronate nu au fost introduse intenționat. Totodată, în cazul încălcării regulilor de declarare a averii și intereselor personale, persoana este pasibilă de răspundere contravențională, și anume:
  • depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condiţiile Legii privind declararea averii și intereselor personale se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale (între 1.500 și 3.000 de lei);
  • nedepunerea declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale (de la 3.000 la 4.500 de lei);
  • neprezentarea sau refuzul prezentării informației privind averea și veniturile de către membrii familiei și/sau concubinul/concubina se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.
Ce prevede Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, vedeți aici.