Munca prin intermediul agentului temporar de muncă ar putea fi reglementată în noul Cod al muncii. Potrivit prevederilor proiectului noului Cod al muncii, activitatea prin intermediul agentului temporar constituie munca prestată de un salariat temporar, care a încheiat un contract temporar de muncă cu un agent temporar de muncă şi care este oferit utilizatorului pentru prestarea temporară a muncii sub supravegherea şi conducerea celui din urmă. În document se precizează că agentul temporar de muncă este o persoană juridică aprobată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale care va încheia contracte temporare de muncă cu salariaţii temporari în scopul oferirii acestora utilizatorului pentru prestarea muncii în perioada stabilită de contract sub supravegherea şi conducerea acestuia. Modul de creare şi acţiune a agentului temporar de muncă vor fi stabilite prin hotărâre de Guvern. Utilizator este persoana juridică sau fizică pentru care  salariatul temporar, acordat de agentul temporar de muncă, prestează temporar munca. Sarcina (misiunea) temporară de muncă semnifică perioada în care salariatul temporar este acordat utilizatorului pentru prestarea temporară a muncii sub supravegherea şi conducerea celui din urmă. Contractul individual de muncă încheiat prin intermediul agentului temporar de muncă  Contractul individual de muncă încheiat prin intermediul agentului temporar de muncă reprezintă un contract încheiat în formă scrisă între agentul şi salariat, pentru perioada îndeplinirii sarcinii de muncă. În contractul individual de muncă încheiat prin intermediul agentului temporar de muncă se indică suplimentar condiţiile pentru îndeplinirea sarcinii, durata sarcinii, identitatea şi locaţia utilizatorului, cuantumul şi modul de achitare a salariatului temporar. Principalele condiţii de recrutare şi condiţiile de prestare a muncii utilizate de salariatul temporar în procesul de realizare a sarcinii temporare nu vor fi inferioare celor aplicabile în cazul în care salariatul ar fi fost angajat nemijlocit de către utilizator pentru prestarea aceleaşi munci. Salariaţii temporari urmează a fi informaţi despre orice funcţie vacantă existentă la utilizator în vederea oferirii de oportunităţi egale acestora pentru a ocupa un loc permanent de muncă analogic altor salariaţi de la întreprindere. Contractul individual de muncă încheiat prin intermediul agentului temporar de muncă îşi încetează acţiunea în cazul finalizării sarcinii temporare sau în cazul refuzului utilizatorului de a-i fi prestate servicii în conformitate cu condiţiile contractuale.