Reluarea urmăririi penale după încetarea urmăririi penale, după scoaterea persoanei de sub urmărire şi/sau după clasarea cauzei, poate fi dispusă prin ordonanţă de către procurorul ierarhic superior. Deputații au modificat Codul de procedură penală și au revenit la o practică care a fost, anterior, declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Mai exact, în anul 2015, Curtea Constituțională a decis că ”reluarea urmăririi penale după încetarea urmăririi penale, după clasarea cauzei penale sau după scoaterea persoanei de sub urmărire se dispune de către procurorul ierarhic superior prin ordonanţă dacă, ulterior, se constată că nu a existat în fapt cauza care a determinat luarea acestor măsuri sau că a dispărut circumstanţa pe care se întemeia încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire” contravine Constituției. Astfel, la mijlocul anului 2016, Parlamentul a votat abrogarea acestei prevederi. Însă, un an mai târziu, în ultima ședință a Legislativului din sesiunea de toamnă, deputații au decis să modifice, din nou, Codul de procedură penală. Amendamentele au fost propuse atunci când se examina în lectura a doua un proiect care viza expertiza judiciară și nu au fost consultate cu societatea civilă. Potrivit noilor prevederi a articolului 287 al Codului de procedură penală, reluarea urmăririi penale după încetarea urmăririi penale, după scoaterea persoanei de sub urmărire şi/sau după clasarea cauzei se dispune prin ordonanţă de către procurorul ierarhic superior, dacă se constată că:
  • decizia este afectată de un viciu fundamental;
  • apar fapte noi sau recent descoperite, care existau la data adoptării ordonanței de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire şi/sau de clasare a cauzei, dar despre care nu avea cunoștință organul de urmărire penală și care sunt de natură să afecteze hotărârea pronunțată.
Urmărirea penală poate fi reluată şi de către judecătorul de instrucţie în cazul admiterii, potrivit art. 313, a plângerii împotriva ordonanţei de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire şi/sau de clasare a cauzei şi a plângerii împotriva ordonanţei de menţinere a celei contestate în ordinea controlului ierarhic superior. În aceste cazuri dacă pe baza datelor din dosar procurorul consideră necesară luarea unei măsuri preventive sau unei măsuri asigurătorii, el procedează în modul prevăzut de cod. Reluarea urmăririi penale poate avea loc doar în interiorul termenului de prescripţie de tragere la răspundere penală pentru fapta respectivă, cu excepţia cazului când aceasta este necesară pentru reabilitarea persoanei.