V-ați imaginat vreodată cum este ca 130 de avocați să muncească pentru voi? Ei bine, dacă acest lucru vi se pare imposibil, din cauza costurilor care împlică angajarea unui avocat, noi vă contrazicem și vă spunem că este posibil. Doar că apărători sunt plătiți din bugetul de stat! Vorbim despre un caz demn de a intra în Cartea Recordurilor care se referă la 130 de avocați și un singur client. Acesta se judecă cu zeci de instituții ale statului, pentru care tot statul plătește. Zeci de mii de lei au fost achitați pentru serviciile apărătorilor acordați din oficiu, întrucât clientul nu ar avea venituri suficiente. Totuși, dacă ar fi apelat la avocați pe care să-i plătească din buzunarul său, bărbatul ar fi trebuit să achite aproximativ 850 de mii de lei, ținând cont că, în medie, reprezentarea într-un dosar costă în jur de 6.500 de lei. Este vorba de un bărbat care, pe parcursul a câțiva ani, a înaintat sute de cereri de chemare în judecată împotriva mai multor instituții, iar avocații, care au muncit pentru el, au fost delegați de către Consilul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). Din lipsă de venituri, bărbatului i-au fost acordați apărătorii așa cum prevede legea. Culmea este că, într-un caz, CNAJGS a trebuit să desemneze un avocat, pentru a-l reprezenta pe bărbat, într-un litigiu chiar împotriva Consiliului. Potrivit reprezentanților Organizației Teritoriale Chișinău a CNAJGS, din 2013 bărbatul s-a adresat de 900 de ori pentru a fi reprezentat în instanță. Totuși, Consiliul a efectuat, din 2014 și până în prezent, 538 de desemnări. Mai exact:
  • anul 2013 - 1;
  • anul 2014 - 9;
  • anul 2015 - 60;
  • anul 2016 - 335;
  • anul 2017- 128;
  • anul 2018 - 6.
Contactat de BizLaw, președinele Uniunii Avocaților din Moldova, Emanoil Ploșnița, care este și membru al CNAJGS, a declarat că mecanismul de acordare a asistenței juridice garantate de stat ar trebui modificat, iar solicitanții să achite o parte din cheltuieli. De asemenea, ar trebui să existe un sistem de selectare a dosarelor și să fie admise cele de actualitate sau interes public. Potrivit art. 26 din Constituție, dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Prevederi asemănătoare conține și art. 6 din CEDO – orice acuzat are dreptul să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer.

La nivel național, cadrul normativ îl reprezintă Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, care definește această activitate drept acordarea serviciilor juridice din contul mijloacelor destinate acordării unor astfel de servicii persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor şi care întrunesc condiţiile stipulate în lege. Asistenţa calificată se acordă de către avocaţi publici şi avocaţi care acordă asistenţă juridică la cerere, selectați în bază de concurs. CNAJGS elaborează şi ţine lista avocaţilor în raza de activitate a oficiilor teritoriale, iar acestea elaborează şi actualizează lunar lista avocaţilor de serviciu şi graficul lor de activitate, aducându-le la cunoştinţă instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi altor autorităţi interesate.