Amendă de peste jumătate de milion de lei pentru Întreprinderea de Stat ”Gările și Stațiile Auto”. Sancțiunea a fost aplicată de Consiliul Concurenței, care a investigat activitatea întreprinderii în urma unei reclamații a Uniunii Transportatorilor și Drumarilor. Transportatorii s-au plâns de aplicarea de către aceasta a unor condiții inechitabile la activitatea de autogară. De asemenea, Uniunea Transportatorilor și Drumarilor susține că, fiind monopolistă pe piața activității de autogară, ”Gările și Stațiile Auto” ÎS impune operatorilor de transport rutier să semneze contracte privind transportul auto de călători care conțin clauze abuzive și ilegale. În urma examinării unor contracte, Consiliul Concurenței a constatat că acestea conțin clauze contractuale diferențiate stabilite față de unii operatorii de transport rutier în raport cu alții. Mai exact, acestea vizează aplicarea de clauze diferențiate operatorilor de transport rutier în partea ce ține de termenul de decontare, drepturile și obligațiile părților, stabilirea și reținerea penalităților prevăzute în contractele privind transportul auto de călători. Astfel, întreprinderea a fost sancționată și trebuie să achite o amendă în valoare de 517.833 de lei. Banii urmează să fie transferați la bugetul de stat timp de 60 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei. Totodată, ”Gările și Stațiile Auto” ÎS a fost obligată ca până în data 9 aprilie să stabilească criterii obiective, echitabile și transparente de care să țină cont la încheierea/revizuirea contractelor privind transportul auto de călători, cu operatorii de transport rutier, în partea ce ține de termenul de decontare, drepturile și obligațiile părților, stabilirea și reținerea penalităților. De asemenea, întreprinderea a fost impusă ca până la sfârșitul lunii mai să excludă din contractele privind transportul auto de călători clauzele diferențiate, astfel încât să fie înlăturate încălcările admise prin folosirea unei poziţii dominante.