Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) anunță începerea examenelor pentru persoanele care doresc să candideze la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă. Potrivit listelor publicate de INJ, la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă candidează 58 de persoane. În același timp, pentru funcția de procuror s-au înscris la examen 45 de candidați. Primul examen va avea loc pe 15 martie. Concurenţii incluși în liste urmează să se prezinte la proba scrisă, cu buletinul de identitate, cu 30 de minute înainte de începerea examenului. Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, pentru accederea în funcţia de judecător sau de procuror, îl susţin persoanele licențiate în drept cu o vechime în muncă nu mai mică de cinci ani. Temei pentru depunerea cererii de participare la examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror îl constituie hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii și, respectiv, hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor privind remiterea materialelor solicitanţilor la funcţiile de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. Examenul este susținut în două etape:
  • proba scrisă, care constă în întocmirea a câte două acte procedurale în baza soluţionării unor cauze concrete:
- hotărâre şi sentinţă - pentru solicitanţii la funcţia de judecător (în baza unei cauze civile şi a unei cauze penale); - rechizitoriu şi ordonanţă de încetare/clasare - pentru solicitanţii la funcţia de procuror (în baza a două cauze penale);
  • probă orală:
- în materie de drept penal şi drept procesual penal, drept civil şi drept procesual civil, drepturile omului – pentru solicitanţii la funcţia de judecător; - în materie de drept penal şi drept procesual penal, drepturile omului – pentru solicitanţii la funcţia de procuror. La proba orală candidatul va răspunde la câte un subiect din fiecare domeniu/disciplină.