Companiile vor avea de prezentat autorităților mai puține documente de raportare fiscală. Guvernul a aprobat, ieri, modificări la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări. Astfel, au fost abrogate primele cinci anexe din Regulament, care conțin:
  • Forma IRV14 - Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta;
  • Forma IALS14 – Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi;
  • Forma INR14 – Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente;
  • Informația privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.
Forma IRV14 a fost abrogată pentru că în octombrie 2017 a fost aprobat formularul tipizat Forma IPC18 ”Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, care include şi indicatorii din Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut. Noul formular tipizat a fost elaborat datorită modificărilor operate la Codul fiscal. Acestea prevăd că începând cu 1 ianuarie 2018 contribuabilii vor prezenta o nouă dare de seamă prin care se va declara impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. Celelalte formulare tipizate au fost abrogate pentru datele incluse în acestea se conțin deja în alte formulare tipizate a dărilor de seamă aprobate de Ministerul Finanțelor. Formularele tip abrogate rămân valabile pentru declararea obligaţiilor fiscale pentru perioadele anterioare anului 2018. Totodată, Regulamentul a fost completat cu prevederi ce stabilesc că formele dărilor de seamă fiscale, prin care se declară impozitul pe venit la sursa de plată, se stabilesc de către Ministerul Finanţelor. În acelaşi timp, în urma modificărilor ce au fost operate în Codul fiscal prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 ce vizează politica bugetar - fiscală pentru anul 2018, în regulament a fost adăugată o nouă facilitate. Aceasta se referă la acordarea alocației individuale de hrană sub forma tichetelor de masă. De asemenea, a fost modificat cuantumul pentru determinarea cheltuielilor angajatorului pentru darea proprietăţii în folosinţă salariatului în scopuri personale. Acestea vor fi în mărime de 0,0373 la sută din baza valorică, pentru fiecare bun dat în folosință timp de o zi.