Oficiul teritorial Chişinău al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a doi parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Potrivit anunțului, sarcinile de bază ale acestora vor fi să:
 • furnizeze informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea locuitorilor din comunitate;
 • medieze, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;
 • organizeze seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
 • ofere informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
 • participe, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
 • direcţioneze cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
 • alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.
Pot participa la concurs persoanele care au studii juridice incomplete sau studii superioare complete. De asemenea, trebuie să dea dovadă de iniţiativă, responsabilitate și capacităţi de comunicare. Totodată, trebuie să știe să utilizeze calculatorul și să cunoască limba română şi rusă. Deţinerea diplomei de studii juridice complete va constitui un avantaj. Candidaţii urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Chişinău al CNAJGS, până la data de 30 martie. Acesta trebuie să includă:
 • cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate;
 • copia buletinului de identitate;
 • diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
 • scrisoare de motivare;
 • ancheta completată de primarul localităţii;
 • declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
 • declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
 • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform Regulamentului de activitate al parajuriştilor. Activitatea de parajurist este incompatibilă cu:
 • activitatea remunerată cu atribuţii decizionale în cadrul autorităţilor publice locale;
 • activitatea de funcționar public și funcția de demnitate publică;
 • orice alte funcții sau activități remunerate, fără acordul Consiliului Național;
 • orice alte activități care ar putea pune la dubiu credibilitatea sau poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele sistemului de asistență juridică garantată de stat.