Moldovenii nu se prea grăbesc să-și declare veniturile obținute anul trecut. Până în data de 12 martie, doar 3.624 de persoane fizice și 2.273 de persoane juridice au depus declarațiile cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017, la Serviciul Fiscal de Stat. Conform legislației în vigoare, persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător, cele care desfășoară activitatea profesională, dar și cele care desfășoară activitate independentă trebuie să depună declarațiile anual până pe data de 25 martie. Anul acesta, 25 martie este zi liberă, prin urmare termenul limită a fost prelungit până pe data de 26 martie, inclusiv. Persoanele fizice care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției, cele care desfășoara activitatea independentă, dar și organizațiile necomerciale trebuie să prezinte dări de seamă separate în partea ce ține de raportarea obligațiilor aferente impozitului pe venit. Acestea au fost aprobate în 2017 de către Ministerul Finanțelor. De asemenea, 26 martie este temenul de achitare a impozitului pe venit pentru agenților economici care au aplicat în 2017 un regim general de impozitare cu cota de 12% din venitul impozabil pentru anul 2017. Totodată, până la această dată, persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător, cele care desfășoară activitatea profesională și cele care desfășoară activitate independentă trebuie să achite impozitul pe venit în rate pentru primul trimestru al anului 2018. Pe de altă parte, persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova trebuie să depună declarațiile pe venit anual, până pe data de 30 aprilie. Luând în considerare că în acest an această dată este zi de sărbătoare, termenul limită pentru depunerea declarațiilor și achitarea impozitului pe venit a fost prelungit până pe 2 mai, inclusiv. În mod obligatoriu trebuie să depună declarațiile cu privire la impozitul pe venit persoanele care:
  • au venituri salariale din două sau mai multe locuri de muncă;
  • au venit salarial și suplimentar un alt venit, care pe parcursul anului a fost impozitat prealabil;
  • obține un venit, diferit de salariu, în sumă mai mare de 31.140 de lei.
Nu e obligatoriu pentru declarare veniturile pentru care se asigură reținerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată, cum sunt dividentele, veniturile sub formă de royalty, veniturile obținute din jocurile de noroc și din campaniile promoționale. În 2017, veniturile în mărime de până la 31.140 de lei au fost impozitate cu 7%, iar sumele ce depășesc – cu 18 la sută. Anul trecut, scutirea personală de care au beneficiat persoanele fizice a fost de 10.620 de lei. De asemenea, cetățenii Republicii Moldova pot beneficia și de alte scutiri, în funcție de statutul lor. Declarația pe venit poate fi prezentate pe suport de hârtie sau în format electronic. În perioada lunilor martie și aprilie, Serviciul Fiscal de Stat va funcționa într-un regim de lucru prelungit pentru a asigura tuturor contribuabilor posibilitatea de a prezenta informațiile necesare autorităților. Totodată, anul curent a fost lansată posibilitatea de a depune declarația electronică prin intermediul dispozitivelor mobile, adică a smathone-urilor și a tabletelor, iar impozitul pe venit va putea fi achitat și prin intermediul Serviciului guvernamental de achitare MPay. Persoanele fizice pot transfera 2% din impozitul pe venit organizațiilor non-guvernamentale sau cultelor religioase. Lista acestora se publică anual pe site-ul Ministerului Justiției. În 2018, transferurile pot fi făcute în favoarea a 594 entități.