Avocații au mai mai multe nelămuriri ce vizează completarea dărilor de seamă fiscale. Uniunea Avocaților a expediat mai multe scrisori Serviciului Fiscal de Stat (SFS), dar răspunsurile primite se pare că nu sunt suficient de clare pentru apărători. Astfel, Uniunea a expediat o interpelare prin care solicită prezentarea în regim de urgență a următoarelor informații:
  • forma de înregistrare a cabinetelor de avocați și birourilor asociate de avocați pe portalul www.servicii.fisc.md;
  • trebuie avocaţii din cadrul birourilor asociate de avocaţi să se înregistreze pe portalul www.servicii.fisc.md şi în ce cazuri;
  • în cazul abrogării majorităţilor dărilor de seama fiscale ce ţin de raportarea impozitului pe venit în anul 2017 şi apariţiei formelor noi ce ţin de calcularea impozitului pe venit datorat statului în anul 2018 şi pentru anul 2017, care va fi darea de seama fiscală ce va înlocui darea de seamă abrogată, care va permite declararea bazei de impunere pentru avocaţii din cadrul BAA, care activează, de sine stătător, în baza licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat?
Totodată, apărătorii vor ca SFS și Ministerul Finanțelor să le explice care va fi legătura dintre declararea onorariilor de către avocaţii din cadrul Cabinetului Avocatului şi Biroul Asociat de Avocați, inclusiv avocaţii stagiari, prin intermediul Formelor VEN 12 / DAJ 17 şi Formularul CET 15. O altă dilemă vizează modul cum se va realiza cumulul informaţiilor prin intermediul acestor dări de seamă, pentru evitarea dublei impuneri şi când se completează Secţiunea a cincea a formei CET 15. De asemenea, avocații cer să le fie prezentată metodologia de completare a dărilor de seamă fiscale noi, prin exemple concrete, pentru avocaţii din cadrul BAA, ce activează ca persoane fizice, în caz dacă vor fi obligaţi să le prezinte. Corespondența dintre Uniunea Avocaților și Serviciul Fiscal o găsiți aici.