Consiliul Concurenţei a depus cerere de chemare în judecată către ÎCS Red Union Fenosa SA (în prezent, Gas Natural Fenosa) privind încasarea în bugetul de stat a 10% din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei. Amenda a fost stabilită în mărime de peste nouă mii de lei. În motivarea acțiunii a invocat că, prin Decizia Plenului Consiliului Concurenţei, a fost constatată încălcarea de către pârât a art. 6 lit.a) din Legea cu privire la protecţia concurenţei şi anume, abuz de poziţie dominantă pe piaţă. Aceasta s-a manifestat prin impunerea transmiterii cu titlu gratuit, prin încheierea contractului, a utilajului aflat în proprietatea Magic Cons SRL la balanţa RED Union Fenosa.
Reclamantul a indicat că prin condiţionarea transmiterii cu titlu gratuit a utilajului LEC-10 kV şi ID-10 kV pe care îl deţinea cu titlu de proprietate RED Union Fenosa - agent economic cu situaţie dominantă pe piaţa de furnizare a energiei electrice, a impus contragentul la condiţii intenţionat nefavorabile lui sau la condiţii care nu fac obiectul contractului, ceea ce constituie încălcare a prevederilor art. 6 lit.a) din Legea cu privire la protecţia concurenţei. Decizia Plenului Consiliului Concurenţei a fost contestată de RED Union Fenosa, însă prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău şi decizia Curţii Supreme de Justiţie acţiunea a fost respinsă.
Consiliul Concurenţei a înaintat o acţiune în instanţa judecătorească pentru încasarea a 10% din venitul obţinut de RED Union Fenosa. Ulterior, reclamantul a depus cerere privind concretizarea cerinţelor, majorându-şi pretenţiile până la suma de peste 11 mii de lei,  motivând prin faptul că, în cererea de judecată iniţială, venitul a fost calculat cu excluderea TVA 20%, însă, conform practicii judecătoreşti, la suma de 10% din venit urmau a fi calculate şi TVA 20%, pe care reclamantul a exclus-o iniţial.
Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, acţiunea înaintată de Consiliul Concurenţei a fost respinsă. Consiliul Concurenței a depus apel împotriva hotărârii instanţei de fond, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii primei instanţe, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care să fie admisă acțiunea. Hotărârea instanței de fond a fost menținută și de Curtea de Apel Chișinău, care a precizat că magistrații judecătoriei Chișinău au apreciat corect circumstanțele cauzei.
Decizia este definitivă din momentul emiterii, fiind susceptibilă de recurs la Curtea Supremă de Justiţie.