Angajatorul va fi în drept să concretizeze salariatului prin notificare anumite circumstanţe de prestare a muncii, prevăzute de contractul de muncă, care nu schimbă condiţiile esenţiale ale contractului. În același timp, modificarea condiţiilor esenţiale ale contractului de muncă poate fi realizată doar cu acordul părţilor. Prevederile sunt incluse în proiectul noului Cod al muncii, aflat în faza de consultări. Potrivit documentului, în cazul în care contractul de muncă nu include astfel de condiţii esenţiale, cele din urmă pot fi determinate cu acordul salariatului. Modificarea condiţiilor esenţiale ale contractului de muncă determinată de modificarea legislaţiei nu necesită acordul salariatului. Nu vor fi considerate modificări ale condiţiilor esenţiale ale contractului de muncă:
 • modificarea locului de muncă indicat salariatului de către angajator, în cazul în care deplasarea salariatului de la locul de trai până la noul loc de muncă şi înapoi cu folosirea mijloacelor de transport disponibile nu depăşeşte 2 ore pe zi şi nu implică cheltuieli disproporţionate;
 • modificarea orei de începere şi terminare a programului de muncă cu cel mult 90 de minute.
În același timp, modificarea concomitentă a ambelor situaţii prevăzute se consideră modificare a condiţiilor esenţiale ale contractului de muncă. În prezent, Codul muncii prevede că, contractul individual de muncă nu poate fi modificat decât printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia. Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice modificare sau completare care vizează cel puţin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1), adică:
 • numele şi prenumele salariatului;
 • datele de identificare ale angajatorului;
 • durata contractului;
 • data de la care contractul urmează să-şi producă efectele;
 • specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
 • atribuţiile funcţiei;
 • riscurile specifice funcţiei;
 • denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită (în cazul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări – art. 312– 316);
 • drepturile şi obligaţiile salariatului;
 • drepturile şi obligaţiile angajatorului;
 • condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unităţii), precum şi periodicitatea achitării plăților;
 • compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase;
 • locul de muncă. Dacă locul de muncă nu este fix, se menţionează că salariatul poate avea diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a unităţii sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 • regimul de muncă şi de odihnă, inclusiv durata zilei şi a săptămînii de muncă a salariatului;
 • perioada de probă, după caz;
 • durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a acestuia;
 • condiţiile de asigurare socială;
 • condiţiile de asigurare medicală;
 • clauzele specifice (art. 51), după caz.