Parcurile științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare vor fi constituite prin hotărâre de Guvern, și fără implicarea nemijlocită a Academiei de Științe, iar activitatea acestora va fi monitorizată de către Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Noua abordare privind constituirea și funcționarea entităților este inclusă în proiect de lege cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare propus pentru consultare publică. Conform autorilor, nouă legea va oferi mai multă previzibilitate pentru potențialii investitori, certitudine și motivații pentru impulsionarea activităților de implementare a inovațiilor și a transferului tehnologic. De asemenea, aceasta va crea premisele necesare pentru utilizarea mai eficientă a mijloacelor financiare publice alocate pentru domeniile cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic. Documentul propus pentru consultare publică include unele noțiuni noi, cum ar fi cea de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare, produs inovațional, transfer tehnologic. Astfel, prin produs inovaţional se subînțelege un produs nou sau perfecţionat, care corespunde performanţelor sau depăşeşte performanţele tehnico-economice, inclusiv de calitate ale produselor similare competitive pe piaţa internă şi externă. Acesta trebuie să fie obţinut prin implementarea unui proiect de inovare sau de transfer tehnologic. În același timp, transfer tehnologic este un proces de punere în aplicare a rezultatelor inovării pentru a obține produse și serviciilor noi, sporiri performanțelor, precum și cu scopul de a îmbunătăți eficiența acestora. Conform proiectului, dreptul de a iniția crearea unui parc științifico-tehnologic sau incubator de inovare îl vor avea nu numai clusterile, cum este în prezent, dar și autoritățile publice centrale și locale, asociațiile create prin acord de asociere, instituțiile de învățământ superior. Deciziile privind crearea parcurilor științifico-tehnologice sau incubatoarelor de inovare le va lua Guvernul, în acest proces nu va mai fi implicată Academia de Științe a Moldovei. Un alt element nou este crearea Fondului de dezvoltare al parcului ştiinţifico-tehnologic și/sau incubatorului de inovare. Acesta se va forma din surse bugetare și private, inclusiv din sursele alocate de către membrii clusterului și a fondatorilor. De asemenea, companiile rezidente ale entității vor transfera către Fond de la 1% până la 3% din venitul obținut din realizarea producției inovaționale dezvoltate. Mijloacele financiare din Fondul de dezvoltare al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare vor fi destinate pentru:
  • creditarea integrală şi parțială (până la 50%) fără dobândă (în condițiile indexării inflaționiste) a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic în mărimea prevăzută de programul bugetar al fiecărui proiect în parte, care urmează a fi implementate de rezidenții parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare;
  • compensarea totală sau parţială a dobânzilor plătite de rezidenţii parcului știinţifico-tehnologic şi ai incubatorului, băncilor comerciale, altor organizații de creditare care au oferit credite pentru proiectele din domeniul inovării şi transferului tehnologic;
  • oferirea granturilor guvernamentale băncilor comerciale creditoare de proiecte în domeniul inovării și transferului tehnologic;
  • asigurarea de bunuri pentru realizarea proiectelor inovaţionale;
  • funcţionarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare;
  • compensarea diferenţei între preţul de piaţă şi cel achitat pentru serviciile (inclusiv cele gratuite), prestate de către parcul ştiinţifico-tehnologic şi incubatorul de inovare, de asemenea dezvoltarea infrastructurii inovaţionale şi finanţarea proiectelor rezidenţilor.
Activitatea economico-financiară a administratorului şi a rezidenților parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare, în mod obligatoriu, va fi supusă anual auditului de către o organizație de audit licențiată în domeniu. În prezent, în Republica Moldova activează trei parcuri științifico-tehnologice și opt incubatoare de inovare.