Desfășurarea activității fără deținerea licenței necesare se sancționează cu o amendă egală cu venitul brut ilicit obținut. Este și cazul unei companii care realiza activitate de import, depozitare și comercializare a produselor cu licența de activitate retrasă. În urma unui control fiscal prin metoda verificării tematice privind respectarea legislaţiei în vigoare, Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a stabilit că SC ”Svantevit Grup” SRL a admis încălcări. Și anume, în perioada 24 iunie 2015 – 25 octombrie 2015, a desfăşurat activitate în lipsa licenţei în domeniul importului, depozitării, comercializării produselor de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţilor, astfel obţinând venit brut considerat ilicit în sumă de peste patru milioane de lei. Prin urmare, agentului economic i-a fost aplicată o amendă de peste patru milioane de lei, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Prevederile legale spun că pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă se aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate. SC ”Svantevit Grup” SRL s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Serviciului Fiscal de Stat, solicitând anularea deciziilor de amendare. Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani a admis solicitarea și a anulat actul emis de Serviciul Fiscal de Stat. Totuși, decizia primei instanțe a fost, ulterior, casată de către Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiției. Decizia CSJ este irevocabilă. Prin urmare, pentru încălcarea legislației în vigoare și desfășurarea activității fără licență, agentul economic trebuie să achite o amendă de peste patru milioane de lei.