Peste 63 de milioane de lei au fost acordate, în anul 2017, pentru implementarea a 209 proiecte investiționale. Resursele financiare au fost acordate de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), prin intermediul Programului de atragere a remitențelor în economie ”PARE 1+1”. Conform datelor prezentate în raportul de activitate al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2017, proiectele finanțate prin intermediul programului ”PARE 1+1” se referă la atragerea în economia națională a investițiilor în sumă totală de peste 118,5 milioane de lei. O altă posibilitate de dezvoltare a afacerilor este accesarea creditelor bancare garantate de stat prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC). În anul 2017, Fondul a fost capitalizat cu 25 milioane de lei. Portofoliul FGC a constituit, la sfârșitul anului trecut, 156 garanții active, care au permis debursarea creditelor în sumă totală de peste 159 milioane de lei, sau cu 81 la sută mai mult decât în 2016. Garanțiile acordate au atras investiții în economia națională în sumă de peste 231 milioane de lei, adică aproximativ cu 50% mai mult față de anul 2016. Din numărul total de garanții active circa 32% sunt acordate întreprinderilor gestionate de femei. Tot anul trecut, ODIMM a lansat un program de finanțare dedicat femeilor care doresc să-și lanseze sau să-și extindă propria afacere, Programul-pilot ”Femei în Afaceri”. În trimestrul IV al anului 2017, a fost organizat primul concurs de granturi cu valoare maximă de 165 mii de lei. La concurs s-au înscris peste 200 de femei, care gestionează întreprinderi înregistrate de mai puțin de doi ani în Republica Moldova. Proiectele câștigătoare urmează să fie finanțate pe parcursul anului 2018.