Mihai Poalelungi a fost ales în funcția de preşedinte al Curții Constituționale, pentru un termen de trei ani. Anunțul vine la doar câteva ore după ce acesta a depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Curtea Constituțională. Potrivit legii, alegerea președintelui Curții are loc prin vot secret. Mihai Poalelungi a fost desemnat în calitate de judecător al Curții Constituționale de către Consiliul Superior al Magistraturii în data de 6 martie, în urma demisiei, din motive personale, a judecătorului constituțional Tudor Panțîru. Până a deveni judecător la Curţii Constituţionale, Mihai Poalelungi a activat în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova. În perioada 1 mai 2008 - 1 mai 2012 a exercitat funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova. Începând cu 1 mai 2012 şi  până la desemnare în calitate de judecător constituțional, Mihai Poalelungi a deținut funcția de judecător şi Preşedinte al Curții Supreme de Justiție. Curtea Constituţională are șase judecători, numiţi pentru un mandat de șase ani. Aceștia sunt desemnați de către Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistratului și pot deține funcția pe durata a două mandate. Judecător al Curţii Constituţionale poate fi persoana care deţine cetăţenia și are domiciliul în Republica Moldova, are o pregătire juridică superioară, înalte competenţe profesională şi o vechime de muncă cel puţin 15 ani în domeniul juridic. Limita de vârstă pentru numirea în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este de 70 de ani.