Contribuabilii vor putea beneficia de modificarea termenului de stingere a obligației fiscale, în cazul în care temporar nu vor avea banii necesari. Condiția este ca acesta să nu se afle în procedură de insolvabilitate sau dizolvare, ceea ce va putea fi confirmat în baza actului emis de Agenția Servicii Publice. Un ordin în acest sens, emis de Ministerul Finanțelor, a fost publicat în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, procedura de modificare a termenului de stingere a obligației fiscale se efectuează în strictă conformitate cu prevederile art. 180 din Codul fiscal, inclusiv în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 105 din 28 iulie 2016 ”Cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligației fiscale prin amânare sau eșalonare”.

Mai exact, art. 180 din Codul fiscal spune că în cazul admiterii restanţelor la bugetul public naţional, cu excepţia bugetului asigurărilor sociale de stat, termenul de stingere a obligaţiei fiscale poate fi modificat pe o perioadă de până la 12 luni consecutive, cu calcularea unei majorări de întârziere, în conformitate cu prevederile art.228, şi cu aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale sub formă de gaj.

Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale se efectuează prin:

  • amânarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va efectua printr-o plată unică);
  • eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va efectua în rate).

Amânarea sau eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale se acordă contribuabilului în următoarele cazuri:

  1. calamităţi naturale şi tehnogene;
  2. distrugere accidentală a clădirilor de producţie;
  3. împrejurare imprevizibilă şi de neînlăturat, care împiedică în mod efectiv capacitatea de producţie pe o perioadă lungă de timp şi executarea obligaţiei contractuale a contribuabilului;
  4. datorii ale autorităţilor sau instituţiilor publice (finanţate de la bugetul public naţional) faţă de contribuabil, doar în limitele sumelor datorate, precum şi impozitelor şi taxelor aferente acestora;
  5. alte circumstanţe, stabilite de Ministerul Finanţelor, ce îndreptăţesc contribuabilul de a beneficia de modificarea termenului de stingere a obligaţiilor fiscale.

În același timp, amânarea sau eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale se acordă cu condiţia stingerii obligaţiei fiscale curente în perioada termenului de amânare sau eşalonare. Amânarea sau eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale se acordă în baza unui contract-tip, care se încheie între Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabil. Procedura de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modelul contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, inclusiv modul de intrare în vigoare, de suspendare, de modificare şi de reziliere a acestuia, sunt stabilite de Ministerul Finanţelor.

În cazul nerespectării de către contribuabil a clauzelor contractului de amânare sau eşalonare a stingerii obligaţiei fiscale, acesta este reziliat din momentul în care Serviciul Fiscal de Stat a depistat încălcările. Codul fiscal spune că nu se admite încheierea unui nou contract în privința uneia şi aceleiaşi obligaţii fiscale cu contribuabilul care nu a îndeplinit condiţiile contractului precedent.

Până la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modificat prin amânare sau eşalonare, nu se vor întreprinde acţiuni de executare silită asupra obligaţiei fiscale care este obiect al contractului.