Prețurile la gazele naturale furnizate de către SA ”Moldovagaz”, inclusiv tarifele achitate de către consumatorii finali au fost reduse în medie cu 20,3 la sută. Decizia a fost aprobată astăzi de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, consumatorii casnici, cu un consum lunar de până la 30 de metri cubi, vor achita 4.705 lei pentru o mie de metri cubi sau cu 1.187 de lei mai puțin față de prețul anterior. Totodată, consumatorii casnici, cu un consum lunar de peste 30 de metru cubi, vor achita 4.895 lei pentru o mie de metru cubi sau cu 1.243 de lei mai puțin. Prețurile la gazele naturale furnizate centralelor electrice de termoficare și altor titulari de licențe din sectorul termoenergetic pentru utilizare în activitatea reglementată va fi de 4.018 lei pentru o mie de metri cubi sau cu 983 de lei mai puțin față de prețul anterior. Conform Directorului general ANRE, principalii factori care au determinat micșorarea prețului sunt:
  • prețul mediu anual de procurare a gazelor naturale importate prognozat petru 2018;
  • modificarea cursului de schimb a monedei naționale;
  • devierile pozitive înregistrate, în sumă de 270 milioane de lei.
Tarifele aprobate sunt valabile pentru întregul an, prin urmare, vor fi aplicate retroactiv. Recalculul la prețurile achitate se va face începând cu 1 ianuarie 2018. Conform calculelor făcute, în total, anul curent consumatorii vor plăti în total cu 1,5 miliarde de lei mai puțin decât în anul 2017. Tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale se ajustează anual.