Termenul contractelor de arendă a terenurilor și a altor bunuri agricole care trebuie să fie obligatoriu înregistrate a fost modificat. Potrivit modificărilor la Legea cadastrului bunurilor imobile, publicate astăzi în Monitorul Oficial, sunt supuse înregistrării obligatorii drepturile instituite pentru o perioadă mai mare de cinci ani. Până în prezent, acest termen era de trei ani. De asemenea, la cererea titularilor, drepturile de arendă pot fi înregistrate și în cazul unor termene mai mici de cinci ani. În cazul prelungirii sau modificării termenelor drepturilor de folosință sau de arendă, la organul cadastral teritorial, se vor prezinta actele justificative în acest sens. Modificările au fost făcute și în Legea cu privire la arenda în agricultură. Prin urmare, contractele de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiate pe un termen mai mare de cinci ani se vor înregistra obligatoriu la organul cadastral teritorial. Totodată, contractele încheiate pentru o perioadă mai mică de cinci ani se vor înregistra la primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole, de către Secretarul consiliului local. Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de până  la trei ani îl scuteşte pe arendaş de obligaţia de a-l înregistra la primărie.