Curtea Europeană a Drepturilor Omului a realizat un videoclip despre ”Cele mai frecvente erori în completarea formularului de cerere pentru sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului”. Astfel, Curtea atrage atenția că va examina doar cererile care sunt completate cu respectarea formalităților impuse de Articolul 47 din Regulamentul Curții. Totodată, Curtea menționează că, în cazul neconformării cu cerințele impuse, cererile completate incorect nu vor fi înregistrate și prin urmare nici nu vor fi examinate. Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate fi sesizată cu o cerere de către orice persoană fizică, orice organizaţie guvernamentală sau orice grup de particulari care se pretinde victimă a unei violări din partea unui stat parte la Convenţie a drepturilor prevăzute de Convenţie sau Protocoalele sale adiţionale. O cerere poate fi îndreptată doar contra unui stat parte la Convenţie. Reclamantul poate deplânge acţiunile/inacţiunile autorităţilor care au dus la încălcarea unui drept garantat de Convenţie (obligaţii negative), fie că nu a întreprins măsurile necesare pentru a preveni şi a reprima acţiunile unor persoane private, comise sub jurisdicţia sa, care antrenează o violare a Convenţiei (obligaţii pozitive). Curtea nu este competentă să examineze cereri ce vizează situaţiile care au avut loc sau s-au sfârşit până la intrarea în vigoare a Convenţiei pentru statul pârât. Convenţia a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997. Pentru a depune o cerere la Curte ea trebuie să satisfacă criteriile de admisibilitate. Pentru mai multe detalii în acest sens puteți consulta Ghidul practic de admisibilitate. Cererile care nu corespund acestor criteriilor nominalizate sunt declarate inadmisibile şi sunt respinse. Curtea poate declara o cerere inadmisibilă în orice stadiu al procedurii. Potrivit Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, protocolul nr. 14 introduce o nouă condiţie de admisibilitate. Conform acesteia, Curtea va putea să declare inadmisibile cauzele în care reclamantul nu a suferit un ”prejudiciu semnificativ”, cu condiţia ca respectul drepturilor omului nu obligă Curtea să examineze cauza în fond. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=tztGOAJ7Z5I[/embed]