Avocații care sunt dornici să afle mai multe despre drepturile legate de exercitarea profesiei de avocat în Republica Moldova, dar și să vină cu soluții pentru îmbunătățirea situației create, sunt așteptați pe 30 martie la Bălți. În cadrul atelierului de lucru ”Drepturile economice și sociale ale avocaților și consolidarea profesiei de avocat în Republica Moldova”, participanții vor identifica posibile soluții pentru a revendica drepturile sociale și economice ale avocaților la nivel național. De asemenea, se va discuta și despre ce ar trebui să facă avocații pentru ca normele legale să le protejeze drepturile Evenimentul este organizat de către Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova, împreună cu ABA ROLI Moldova. Potrivit organizatorilor, avocații în Republica Moldova sunt discriminați sistemic în accesul la prestații de asigurări sociale și acces la servicii medicale. Acestea sunt și constatările Comitetului ONU pentru drepturi economice, sociale și culturale, dar și a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Totodată, Asociaţia Femeilor Avocate din Moldova remarcă că nu este corect, echitabil și legitim, ca avocațiim care plătesc contribuții de asigurări sociale, să nu poată beneficia de concedii de boală, indemnizații de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului. De asemenea, nu este echitabil ca avocații să fie obligați să plătească prețul integral al poliței medicale, iar în cazul în care au copii să nu poată să o folosească.