Comisia de licențiere a profesiei de avocat are un nou președinte. Este vorba de avocatul Gheorghe Vlas, ales recent, potrivit unei hotărâri a Comisiei de licențiere. Până în prezent, Gheorghe Vlas a fost membru în Comisie. Potrivit Statutului profesiei de avocat, comisia de licenţiere organizează examenele de admitere în lunile martie-mai (sesiunea de primăvară) şi în lunile septembrie-noiembrie (sesiunea de toamnă). În caz de necesitate, Comisia de licenţiere poate organiza examene şi în alte perioade. Şedinţele Comisiei de licenţiere sunt deliberative dacă participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor. Comisia de licenţiere a profesiei de avocat este compusă din 11 membri, aleşi în bază de concurs, dintre care opt sunt avocaţi cu o vechime în profesie de cel puţin cinci ani şi trei sunt profesori titulari de drept cu o vechime în profesia de avocat de cel puţin cinci ani. Modul de organizare a concursului pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat este următorul:
  • Consiliul Uniunii Avocaţilor anunţă concurs pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat;
  • Consiliul Uniunii Avocaţilor numeşte o comisie specială pentru organizarea concursului pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat;
  • textul anunţului se publică pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaţilor cu o lună înainte de data concursului.
Doritorii de a obţine calitatea de membru al Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat depun următoarele acte la Comisia specială:
  • cererea de participare la concurs;
  • certificatul de confirmare a vechimii în profesia de avocat;
  • certificatul de confirmare a stagiului de profesor titular în drept.
Comisia specială decide, prin vot deschis, cu majoritate simplă de voturi, candidaturile membrilor Comisiei de licenţiere. Se consideră ales în calitate de membru al Comisiei de licenţiere candidatul care a întrunit cele mai multe voturi în ordinea descreşterii numărului de voturi acumulate de candidaţi. Comisia de licenţiere a profesiei de avocat:
  • adoptă hotărâri privind admiterea la examene;
  • organizează examenele de admitere la stagiu şi de calificare;
  • aprobă rezultatele examenelor de admitere la stagiu şi adoptă hotărâri privind admiterea la stagiul profesional;
  • aprobă rezultatele examenelor de calificare şi adoptă hotărâri privind admiterea în profesie.
La fel, Comisia de licenţiere emite hotărâri de înscriere a avocaţilor stagiari pentru susţinerea examenului de calificare în baza evaluării activităţii de pregătire profesională a acestora.