Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) organizează examen pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale Barourilor, pentru a obține dreptul de a acorda asistență juridică în drept românesc. Acesta va avea loc în zilele de 24 și 25 mai 2018, la sediul UNBR. Prin examen se verifică cunoștințele teoretice și de practică a aplicării dreptului românesc prin susținerea unui examen scris și a unui examen oral la următoarele materii:
  • organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
  • drept civil;
  • drept procesual civil;
  • drept penal;
  • drept procesual penal.
Probele scrise se desfășoară prin rezolvarea unor subiecte tip grilă, care sunt cuprinse în "Chestionarul de examen". Tematica și bibliografia de examen sunt cele prevăzute în Regulamentul privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini care solicită dobândirea dreptului de a acorda asistentă juridică în drept românesc, cuprins în Anexa nr. 2 la Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 286 din 20 ianuarie 2018. Taxa de înscriere la examen este în cuantum de 1.000 RON și va fi achitată în contul UNBR. Mai multe informații puteți obține aici.