Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea de primăvară 2018, va avea loc în perioada mai-iunie. Mai exact, potrivit unei hotărâri a Comisie de licențiere, prima etapă a examenului, proba scrisă, va avea loc în data de 28 mai. Testul va începe la ora 9.00. Cea de-a doua etapă a examenului, proba orală, este programată pentru perioada 6-9 iunie, ora 9.00. Deocamdată nu a fost anunțată perioada de depunere a actelor și nici lista subiectelor. Potrivit Statutului profesiei de avocat, pentru admiterea la examenul de calificare, avocatul stagiar prezintă Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat următoarele acte:
  • cererea de admitere la examenul de calificare;
  • declaraţia despre faptul că în perioada stagiului profesional nu a desfăşurat activităţi incompatibile cu profesia de avocat, specificate în lege;
  • declaraţia sub jurământ, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputaţii, elaborate de către Comisia de licenţiere;
  • raportul de activitate;
  • referinţa eliberată de avocatul îndrumător;
  • legitimaţia de avocat stagiar.
Candidaţii sunt admişi la examenul de calificare în ordinea înscrierii în Registrul de înregistrare a candidaţilor. În cazul refuzului de admitere la examen, candidatul poate solicita un extras din hotărârea Comisiei de licenţiere. Extrasul se eliberează în termen de 72 de ore din momentul solicitării. Intrarea candidaţilor în sala de examinare se va face pe baza listelor aprobate de Comisie şi a buletinului de identitate al candidatului. După verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra pe masă buletinul de identitate până la finalizarea examenului. Pe listă se va menţiona prezenţa fiecărui candidat. Fără permisiunea preşedintelui Comisiei este interzisă părăsirea sălii pe durata desfăşurării examenului de calificare. Pe durata desfăşurării examenului în sala de examinare au acces membrii Comisiei, secretarul Comisiei, preşedintele Uniunii Avocaţilor, membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor împuterniciţi prin hotărâre cu dreptul de a asista şi a informa Consiliul Uniunii Avocaţilor despre desfăşurarea examenelor. Candidatul care încalcă disciplina sau comite fraude ori tentative de fraudă se sancţionează cu eliminarea din concurs. Acest fapt se menţionează într-un proces-verbal, iar lucrarea se anulează cu menţiunea “fraudă”.