Agenţia Naţională Transport Auto (ANTA) va exercita controlul de stat în domeniul siguranței ocupaționale în unitățile de producere și de prestare a serviciilor reglementate în principal de legislația din domeniul transporturilor rutiere. Anterior, aceste funcţii au fost exercitate de către Inspectoratul de Stat al Muncii. Modificările se conțin într-un proiect ce urmează să fie examinat miercuri de către Guvern. Pentru aceasta, din statutul de personal al Inspectoratului de Stat al Muncii se vor transmite Agenţiei Naţionale Transport Auto patru unităţi de personal cu domeniile de competenţă atribuite. De asemenea, Agenția va avea și atribuții de control a protecției consumatorilor în domeniul transportului rutier în trafic național și internațional. ANTA va fi responsabilă de verificarea singuranței şi calității produselor şi serviciilor introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă şi destinate consumatorilor, inclusiv în partea ce se referă la utilizarea practicilor corecte în domeniul transportului rutier în trafic naţional şi internaţional. Astfel, în structura Agenţiei Naţionale Transport Auto urmează să fie create subdiviziuni responsabile pentru siguranţa ocupaţională şi protecţia consumatorului. Schimbările sunt făcute în conformitate cu modificările legislative adoptate anterior. Conform autorilor proiectului, pentru exercitarea atribuţiilor de control privind protecţia consumatorilor și siguranţei ocupaţionale în domeniul transporturilor rutiere si activităţilor conexe, cheltuielile de personal constituie anual un milion de lei. Banii sunt acordați din resursele proprii ale Agenției.