Pe parcursul anului 2017, Ministerul Finanțelor a organizat 76 de licitații prin care a oferit pe piața primară spre vânzare Valori Mobiliare de Stat (VMS) în sumă totală de 10,5 miliarde de lei. Totodată, cererea de VMS a constituit peste 16,2 miliarde de lei, adică de 1,5 ori mai mult decât oferta. Datele se conțin în Raportul pentru anul 2017 prezentat de instituție. Astfel, anul trecut au fost vândute VMS la prețul de cumpărare în sumă de 9,9 miliarde de lei sau cu 363,9 milioane de lei mai puțin decât volumul VMS comercializate în anul 2016. De asemenea, au fost răscumpărate Valori Mobiliare de Stat ajunse la scadenţă în perioada de referinţă în sumă de 8,7 miliarde de lei. Ponderea VMS comercializate pe piața primară a fost următoarea:
  • 38% - bonuri de trezorerie cu maturitatea de 364 de zile;
  • 31,7% - bonuri de trezorerie cu maturitatea de 182 de zile;
  • 20,3% - bonuri de trezorerie cu maturitatea de 91 de zile;
  • 6,8% - obligaţiuni de stat cu maturitatea de 2 ani;
  • 1,7% - obligaţiuni de stat cu maturitatea de 1 an;
  • 1,6% - obligaţiuni de stat cu maturitatea de 3 ani.
La sfârșitul anului 2017, pe piaţa Valorilor Mobiliare de Stat activau nouă dealeri primari. Printre cele mai active bănci, dealeri primari, care s-au evidenţiat pe piaţa primară de VMS, anul trecut, se regăsesc BC ”Victoriabank” SA, BC ”Moldindconbank” SA și BC ”Moldova - Agroindbank” SA.