Samavolnicia înseamnă exercitarea unui drept legitim sau presupus în mod arbitrar şi prin încălcarea ordinii stabilite. Dacă în urma acestor acțiuni s-au cauzat daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, atunci persoana care le-a săvârșit urmează să fie pedepsită cu o amendă în mărime de până la 850 de unităţi convenţionale, adică până la 42.500 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.

Totuși, dacă acțiunea este însoţită de ameninţare cu moartea ori cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă/sănătate sau nimicirea bunurilor, aceasta se pedepsește cu amendă de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale, adică de la 42.500 la 67.500 de lei sau cu închisoare de la trei la cinci ani. Pedeapsa este și mai dură dacă acțiunile de samavolnicie sunt însoțite de aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă sau sănătate, sunt săvârşite cu aplicarea armei sau dacă se soldează cu daune în proporţii deosebit de mari sau cu alte urmări grave. În acest caz, persoanele găsite vinovate se pedepsesc cu închisoare de la trei la opt ani.

Codul penal al Republicii Moldova reglementează și cazuri specifice de samavolnicie. De exemplu, oprirea fără necesitate a trenului prin decuplarea conductei generale a frânei sau printr-un alt mijloc și dacă a cauzat accidente cu oameni, deraierea sau deteriorarea materialului rulant sau alte urmări grave, autorul se va pedepsi cu amendă în mărime de la 650 la 1.350 de unităţi convenţionale, adică de la 32.500 la 67.500 de lei sau cu închisoare de până la șapte ani. În timp ce părăsirea samavolnică a câmpului de luptă în timpul luptei se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 ani. Dacă totuși în urma acțiunilor de samavolnicie nu sunt cauzate daune considerabile, acțiunile sunt reglementate prin prisma prevederilor Codului contravențional.

Astfel, sancțiunea aplicată poate fi sub formă de amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale, adică de la 900 la 1.200 de lei, sau sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore. De asemenea, se consideră o contravenție tăierea samavolnică a vegetaţiei din zonele verzi ale localităţilor. Aceste acțiuni se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale, adică de la 1500 la trei mii de lei, aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.

Persoanei cu funcție de răspundere urmează să-i fie aplicată sancțiune sub formă de amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale (de la șase mii la nouă mii de lei), iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 240  la 300 de unităţi convenţionale (de la 12 mii la 15 mii de lei). În toate cazurile poate fi aplicată și privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la trei luni până la un an.