O companie cere Curții Constituționale să se expună în privința constituționalități alin. (1) al art. 101 din Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, care prevede încasarea anuală a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică, aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor și obiectivelor private, proprietarii cărora nu au cumpărat sau nu au arendat terenurilor aferente obiectivelor și întreprinderilor menționate, în modul și termenele fixate în conformitate cu legislația. La baza sesizării se află o cauză pe rolul Judecătoriei Comrat, sediul Vulcănești, care examinează pricina civilă intentată de Primăria Vulcănești împotriva SC Transcon-M SA, cu privire la încasarea datoriei pentru folosirea terenurilor proprietate publică a statului. În motivarea acțiunii, reclamantul a înaintat pretențiile în baza alin. (1) al art. 10din Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului potrivit căruia: ”în cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor menționate, de la aceștia, în modul și termenele fixate în conformitate cu legislația, se va încasa anual plata pentru folosirea terenului, stabilită în mod unilateral de consiliile locale, nu mai mică decât plata anuală de arendă, calculată conform art. 10 alin (10), și nu mai mare de 10% din prețul normativ al pământului, calculat pentru destinația respectivă. Plata specificată va fi încasată în termenele fixate de consiliile locale, pentru perioada care urmează momentul adoptării de către consiliul local a deciziei corespunzătoare până la încheierea constractului de vânzare-cumpărare sau de arendă”. Prin urmare, compania SC Transcon-M SA a depus cerere de ridicare a excepției de neconstituționalitate, invocând că prevederile art. 101, contravin Constituției, mai exact articolelor 46, 114, 120. Compania a invocat că prevederea legală, în privința căreia s-a solicitat controlul constituționalității, intră în contradicție cu Constituția în privința proprietății private și protecției acesteia. Or, dreptul unilateral al administrației publice locale de a emite acte administrative prin care să fie obligate persoanele la plata unor sume de bani, intră în discordanță clară cu prevederile alin. (1) al art. 46 din Constituției, conform căreia dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate. În același timp, a invocat faptul că persoanele fizice și juridice participante la circuitul civil nu pot să fie obligate să efectueze careva plăți prin simple acte administrative ale administrației locale, deoarece ar presupune o substituire a autorității judecătorești.