Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat astăzi concursul pentru ocuparea funcției de judecător și de președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ). Aceasta a devenit vacantă după ce Mihai Poalelungi și-a dat demisia, pe motiv că a fost numit judecător la Curtea Constituțională. La funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie pot candida judecătorii selectaţi în baza concursului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor Legii cu privire la statutul judecătorului. Doritorii de a participa la concurs trebuie să depună următoarele acte:
  • cererea de participare la concurs;
  • Curriculum Vitae;
  • copia diplomei de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia;
  • atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei sau, după caz, certificatul care atestă susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;
  • copia carnetului de muncă;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical;
  • declaraţia de avere și interese personale;
  • referinţa de la ultimul loc de muncă.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este de 20 de zile după publicarea anunțului în Monitorul Oficial. Conform normelor legale, preşedintele CSJ se numește pentru un mandat de patru ani și poate deţine această funcție pe durata a cel mult două mandate consecutive. Președintele Curții Supreme de Justiție este numit în funcție de către Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Tot astăzi, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător la judecătoria Orhei, sediul central, dar și a funcției de magistrat la Judecătoria Soroca, sediul Florești.